پاراوان

تفكیك فضا با پاراوان


تفكیك فضا با پاراوان    اگر مایلید بخشی از فضای یك اتاق را بدون نیاز به ساخت و ساز جدا كنید یكی از بهترین راهكارها استفاده از پاراوان یا دیوارك است. پاراوان یا دیوارك یكی از تفكیك كننده های ساده و زیبا است كه به راحتی می توان به وسیله آن بخشی از فضای یك اتاق را جدا كرد. ضمن اینكه متحرك بودن پاراوان این امكان را به ما می دهد كه در مواقع لازم آن را جمع كنیم و یا جای آن را تغییر دهیم.       برای ساخت یك پاراوان به وسایل زیر نیاز داریم:   ۱- چهار قطعه پانل چوبی یك اندازه با ابعاد دلخواه ۲- ۹ عدد لولای ظریف ۳- میخ و چكش ۴- پارچه ای با طرح شاد و رنگ متناسب با مبلمان و دكوراسیون اتاق مورد نظر به اندازه كافی برای پوشاندن سطح روی پاراوان ۵- پارچه ساده یا طرح دلخواه برای روكش كردن پشت پاراوان ۶- صابون خیاطی و قیچی ۷- پشم شیشه نازك به اندازه كافی برای پوشاندن روی پاراوان ۸- ماشین منگنه ۹- نوار قیطان یك سانتی متری به اندازه محیط پانل ها ۱۰- چسب حرارتی     ۱- یكی از پانل ها را بر روی پارچه اصلی كه برای رویه پاراوان در نظر گرفته ایم قرار می دهیم و با صابون خیاطی طرح دور آن را بر روی پارچه می كشیم. پارچه را با در نظر گرفتن ۱۰ سانتی متر فاصله از خطی كه رسم كرده ایم می بریم.   ۲- با استفاده از پارچه ای كه بریده ایم به عنوان الگو به تعداد پانل های پاراوانمان از پارچه اصلی و سپس از پارچه پشت پاراوان می بریم و سپس با همین الگو به تعداد پانل های پاراوان قطعاتی به شكل الگو ... پاراوان