عید سعید غدیر خم

عید سعید غدیر خم


عید سعید غدیر خمعید سعید غدیر خمواقعه غدیر حادثه ای تاریخی نیست كه در كنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود. غدیر تنها نام یك سرزمین نیست. یك تفكر است، نشانه و رمزی است كه از تداوم خط نبوّت حكایت می كند. غدیر نقطه تلاقی كاروان رسالت با طلایه داران امامت است.آری غدیر یك سرزمین نیست، چشمه ای است كه تا پایان هستی می جوشد، كوثری است كه فنا برنمی دارد، افقی است بی كرانه و خورشیدی است عالمتاب.و غدیر، روز حماسه جاوید، روز ولایت، روز امامت، روز وصایت، روز اخوت، روز رشادت و شجاعت و شهامت و حفاظت و رضایت و صراحت شناخته شد. روز نعمت، روز شكرگزاری، روز پیام رسانی، روز تبریك و تهنیت، روز سرور و شادی و هدیه فرستادن، روز عهد و پیمان و تجدید میثاق، روز تكمیل دین و بیان حق، روز راندن شیطان، روز معرفی راه و رهبر، روز آزمون، روز یأس دشمن و امیدواری دوست و خلاصه روز اسلام و قرآن و عترت، روزی كه پیروان واقعی مكتب حیات بخش اسلام آن را گرامی می دارند و به همدیگر تبریك می گویند.... الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا ...امروز (روز غدیر خم) دین شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دین برای شما پسندیدم. سوره مائده آیه ۳.● داستان غدیر خمسال دهم هجرت بود و پیامبر از آخرین سفر حج خود باز می گشت، گروه انبوهی كه تعدادشان را تا صد و بیست هزار رقم زده اند او را بدرقه ... عید سعید غدیر خم

اشعار عید سعید غدیر خم (4)


اشعار عید سعید غدیر خم (4)اشعار عید سعید غدیر خم در غدیر خم گل بنشانید، مدح مولا را با هم بخوانیداز رسول‌الله عیـدی بگیرید، از همه عالم دل بستانیدسوره مائـده، ذکر جانم شدهیا علی یا علی، عیدیم را بده   یارسول‌الله گلشنت آباد، جبرییل امروز بشارتت داد بر روی حیدر چشم تو روشن، آیۀ «بلِّغ» مبارک باد سینه‌ات منجلی است،ابن عمّت ولی استاین پیام خداست، جانشینت علی است   از غدیـر آید ندای احمـد، تحت فرمـان خالـق سرمد همگان گوش ای مردم عالم،خطبه می‌خواند شخص محمّداین علی رهبر است،نفس پیغمبر استشیـــر بـدر و احـد، فاتـــح خیبـــر است   این علی باشدوصیِّ احمد،این علی باشدجان محمّدمـردم عالم یـا ایهـا النـاس از خــدا امروز بشـارت آمد این ولی خـداست، بـر شمـا مقتداستهم وصی من است، هم امام شماست   یا علـی مـا و عنــایت تـو، همــه در نــور هـدایت تو ثروت عالم در دامن ماست،باشد این ثروتِ ولایت توتو بـه مــا رهبـری، تـو بـه مـا یاوریتو به هرصبح و شام،دل زما می‌بری      عید غدیر عید خداوند اکبر استاین عید از تمامی اعیاد، برتر است عید تمام نعمت و عید کمال دینیا عید حاصل زحمات پیمبر است   قرآن پیام داده که این عید احمد است زهرا به وجد آمده کاین عید حیدر استعید خدا و لوح و قلم عید جبریلعید چهارده حجج الله اکبر است  از خطبۀ غدیر بخوانید با نبیمدح علی که وحی خداوند اکبر است سوگند می‌خورم به خداوندی خدا آن را که دوستی علی نیست کافر است   گو صد هزار بار شود غصب، حق اوبعد از نبی علی ...

عید سعید غدیر


عید سعید غدیر21 مهر - 18 ذی الحجه مصادف با عید سعید غدیر مسافران یک به یک، به میعادگاه عشق نزدیک می شوند، و آنگاه فرمانی از سوی قادر متعال نازل می گردد و پیامبر رحمت بر تمامی اهل زمین مژده می دهد: « الیَوم اَکمَلتُ لَکُم دینُکُم» و دستان مهربان پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم- ، دستان با صلابت علی- علیه السلام- را بر فراز آسمان بلند می کند و نوری عظیم این کره خاکی را  فرا  می گیرد. مژده باد بر اهل زمین مژده باد بر اهل آسمانها. علی- علیه السلام- این  یکه تاز مردانگی و عدالت، علی- علیه السلام-  این  مظهر شجاعت و صلابت بر تخت امیری مؤمنان خواهد نشست. او زمین را از عدل پر خواهد کرد و عشق الهی را در دلهای مؤمنان جای خواهد داد.او بعد از پیامبر رحمت و رأفت یگانه حاکم بزرگ بر قلب مسلمین خواهد  بود. و پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم- اینگونه فرمود:«هر کس من مولای او بوده ام علی مولای اوست» و اینگونه بود که خاکیان با نور پیمان بستند و دستان خود را به سوی او بلند کردند. در روزی که خداوند آن را بزرگ داشته و ملائک در آسمانها به جشن و سرور پرداختند، علی امام اول شیعیان، امیر مؤمنان، جانشین پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم- شد، در سرزمینی که غدیر نام داشت.   غدیر خم غدیر خم نام ناحیه‌ای میان مکه و مدینه است که پیامبر اسلام در حجةالوداع، علی بن ابی طالب را «ولی» پس از خود اعلام کرد. ۱۸ ذی‌الحجه سال ۱۰ هجری قمری  سالروز این واقعه میان شیعیان به عید غدیر خم ...

اشعار عید سعید غدیر خم (5)


اشعار عید سعید غدیر خم (5)اشعار عید سعید غدیر خم عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است عیدی است که حیدر به همه خلق امیر است عیدی است که از سوی خدا بهر محمّد گـل واژۀ «اَکـمَلتُ لکُـم دینُکُـم» آمــد   تبـریک در این عیـد مؤیـد شده واجب امری است مؤکد که به احمد شده واجبلطف و کـرم از خـالق سرمـد شده واجبابـلاغ ولایـت بـه محمّـد شده واجبصحرای غدیر آمده صحرای قیامتزیرا که گرفته است خدا عید امامت   یاران گل لبخند ز هر سو بفشانید بر خاک قدم‌های محمّد بنشانیددر محضر احمد ز علی مدح بخوانید تا عیـدی خـود را ز محمّـد بستانیدبا عطر ولایت دهن خویش بشویید تبریک به سادات بنی فاطمه گویید   در دست گرفته است نبی دست ولی را ابـلاغ کنـد حکـم خـدای ازلــی را افکنده به قلب همگـان، نور جلی راکـای مـردم عالم بشناسید علـی را فرمـان خداونـد همیـن است همیـن استهر کس که منم رهبر او، رهبرش این است   حکـم از طـرف ذات خداونـد غدیـر استبر ختم رسل ایـن علی امـروز وزیـر استدر حکم مدیر است، مدیر است، مدیر است بر خلق امیـر است، امیـر است، امیر است این است که شایسته این قدر و مقام است تا حشر امـام است امـام است امـام است   منشور خـدا را همه امروز بخوانید دین غیر تولای علی نیست بدانیدبر تخـت ولایت دگری را ننشانیدفرمـان خـدا را ز لـب او بستـانیداین است که بوده همه‌جا نفسِ امیرشاین است کـز آغـاز خدا خوانده امیرش   این است که دین، ...

ویدیو مرتبط

اشعار عید سعید غدیر خم (6)


اشعار عید سعید غدیر خم (6)اشعار عید سعید غدیر خم   این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی می خونه مولاحیدردست علی بدست پیغمبرغرق سروره ساقی کوثرآیه ی اکملت ولکم نازل...گشته به شان فاتح خیبریاعلی مولامددی حیدر مولاحیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر.............مفتخرم شیعه ی مولایمشاه ولایت شده آقایمامام من حیدرکرارهفدایی حضرت زهرایمیاعلی مولامددی حیدرمولاحیدراین عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر............من بولای توشرف دارمگوهرعشقت به صدف دارماگربشم زایربیت اللهدیده به ایوان نجف دارمیاعلی مولامددی حیدرمولا حیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر...........چشم من و عناییت حیدرزنده ام ازهدایت حیدرکوری چشم دشمن مولاقلب من وولایت حیدریاعلی مولامددی حیدرمولاحیدر2این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدرشاعر : محمد خرم فر   شعرهای عید غدیر خم   گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر استخبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح استدر گشایید که جبریل امین پشت در است   همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده استایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است   سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نوراز خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است هـر طـرف مـی‌نگرم قافلـه در قافلـه دلهر دلی بال‌زنـان سوی علـی رهسپر است این همان عید غدیر است که در خم غدیرگوش‌هـا یکسـر بـر خطبـۀ پیغامبـر است   خطبۀ ختم ...

محدودیت های ترافیكی عید سعید غدیر


محدودیت های ترافیكی عید سعید غدیربراساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی كشور باز و تردد در آنها به‌روال عادی در جریان است.  خبرگزاری مهر: براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی كشور باز و تردد در آنها به‌روال عادی در جریان است.در شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 924  ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل 1.3 درصد كاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 18 درصد، اوج تردد بین ساعات 17  الی 18 و كمترین تردد بین ساعات 5 الی 6 صبح صورت پذیرفته كه هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.محورهای دارای بیشترین  تردد طی 24 ساعت گذشته: آزادراه تهران- کرج، آزادراه کرج- تهران، آزادراه قزوین- کرج، آزادراه کرج- قزوین، تهران- شهریار، آزادراه قم- تهران، تهران- جاجرود، ایلخچی- تبریز، كرج- ماهدشت و جاجرود- تهران.محدودیت های ترافیكی عید سعید غدیر(دوشنبه 21 مهر الی سه شنبه 22 مهر ماه 93) 1.  سواری:1.1. تردد كلیه خودروها از ساعت 13 روز دوشنبه 21 مهر ماه  الی ساعت 1 بامداد روز سه شنبه 22 مهر ، از كرج به مرزن آباد ممنوع بوده  و با اعلام مأمورین ...

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم - سری ششم


کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم - سری ششمهان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است ... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)     کارت پستال عید غدیر خم     کارت تبریک عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر     کارت تبریک عید غدیر خم   کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت عید غدیر خم   کارت پستال اینترنتی عید غدیر گردآوری : بخش سرگرمی پادشا   منابع : campin.irtebyan.net

اگر جرأت داری غدیر را نپذیر


اگر جرأت داری غدیر را نپذیرشخصی به نام حارث بن نعمان فهری که با امام علی علیه السلام دشمنی می‌ورزید، سوار بر شتر به پیش آمد و گفت: «ای محمد، ما را به خدا خواندی، پذیرفتیم؛ نبوت خود را مطرح کردی، لااله الّا اللّه و محمد رسول اللّه گفتیم؛ ما را به اسلام دعوت کردی، پذیرفتیم؛ گفتی نماز درپنج وقت بخوانید، خواندیم؛ به زکات و روزه و حج و جهاد سفارش کردی، اطاعت کردیم، حال پسرعموی خود را امیر ساختی، نمی‌دانیم این حکم از طرف خداست یا با اراده شخصی تو پیدا شده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خدایی که جز او خدایی نیست این حکم از طرف اوست و من وظیفه ای جز ابلاغ آن نداشتم. حارث بن نعمان پس از شنیدن این جواب، خشمناک شده، سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، اگر آنچه محمد درباره علی می‌گوید، از طرف تو و به امر توست، سنگی از آسمان بر من فرود آید و مرا عذاب کند. هنوز سخنان او به پایان نرسیده بود که از آسمان، سنگی بر او فرود آمد و او را به هلاکت رساند و بدین سان سزای جسارت خود را به مقام ولایت دریافت کرد.

اس ام اس عید سعید فطر


اس ام اس عید سعید فطر    عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد   ********************   استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت... ********************   وقتی یادم میاد خیلی ها بودن که پارسال آخرین ماه رمضونشون رو تجربه کردن، دلم میگیره.... آخه شاید این بار نوبت من باشه که آخرین مهمونی ماه رمضون رو تجربه کنم...   ********************   خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.(آمین)     و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم .... اللهم عجل لولیک الفرج   ********************   با پایان یافتن ماه رمضان، درهای رحمت خداوند بسته می شوند، مواظب باش لای در گیر نکنی!   ********************   عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم.   ********************   کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن آخه ماه من میخوان ببینن فراد عیده یا نه     می تونی چشماتو ببندی و منو تو ذهنت تصور کنی؟ ...تونستی؟... ********************   به شما تبریک می گم! شما ماه رو دیدید! عید سعید فطر مبارک. ********************   حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد! ********************   این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.     همیشه وقتی مهمونی ها تموم ...

اعلام عید سعید فطر در اوایل شامگاه پنج شنبه ۱۸ شهریور میسر خواهد شد


اعلام عید سعید فطر در اوایل شامگاه پنج شنبه ۱۸ شهریور میسر خواهد شد            محاسبات علمی و معیارهای رویت پذیری هلال نشان می دهد که در شامگاه چهارشنبه غیر از جنوب شیلی و آرژانتین، جای دیگری از پنج قاره توانایی مشاهده هلال را ندارد؛ بنابراین پنج شنبه آخرین روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود. اعمال عبادی فراوانی بر مسلمانان واجب است که باید در زمان خاصی انجام گیرند. مانند روزه که باید در ماه مبارک رمضان باشد یا اعمال حج که باید در دهه اول ماه ذی الحجه انجام گیرند. تعیین شروع یا پایان این ماه ها هم طبق حکم شارع مقدس نیازمند رویت هلال ماه است. هر چند که رویت هلال محدود به ماه های ذکر شده نمی شود و گروه های علاقمندی در تمامی ماه ها به استهلال می پردازند؛ اما همواره بحث رؤیت هلال های رمضان و شوال است به موضوع داغ بحث مردم تبدیل می شود. خوشبختانه این امر در کشورمان با به کارگیری گروه های متعدد و آموزش دیده در سال های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. امروزه منجمان می توانند مکان ماه را در آسمان با دقت های فوق العاده بالا بدست آورند. مصداق این گفته، محاسبه دقیق زمان خورشیدگرفتگی است، اما شروع ماه های قمری و کلا ملاک های تقویم قمری وابسته به رؤیت هلال ماه است. ● تقویم هجری قمری چیست؟ تقویم هجری قمری، تقویم دینی مسلمانان جهان است و مناسبت های دینی آنها بر اساس تقویم هجری قمری ضبط و ثبت شده، از این رو آشنایی با این تقویم، بسیار مهم است. مبداء این تقویم، اول محرم سال هجرت پیامبر اسلام (صلی ا... علیه و آله) از مکه ...