عرفانی

اس ام اس های فلسفی و عرفانی


اس ام اس های فلسفی و عرفانی      اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.- لودویگ وان بتهوون   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریمفروشنده خواهیم بود   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   خدایا آلودگی آدمها از حد گذشته ،دنیا رو چند روز تعطیل نمی کنی؟   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سیاهی قلبها از زیادی گناهان است و زیادی گناهان از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از زیادی آرزوها و زیادی آرزوها از دوست داشتن دنیا و دوست داشتن دنیا در راس همه خطاهاست   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   امواج زندگی حتی اگه تو را به ته دریا میبرد ٬ با آغوش باز پذیرا باش !آن ماهی که همیشه بر سطح آب میبینی ٬ مرده است   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * تو نامحدودیپس نامحدود ببین و نامحدود بیندیشتوان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای(ایلیا میم)   * * * * * * * * * * * * * * * ... عرفانی

حکایت تمثیل های عرفانی درسخنان اوشو


حکایت تمثیل های عرفانی درسخنان اوشو    روزی بودا از یک روستا دیدار می کرد. مردی از او پرسید، “تو هرروز می گویی که همه می توانند به اشراق برسند. آنوقت  چرا همه به اشراق نمی رسند؟”بودا پاسخ داد: “دوست من، یک کاری بکن: عصر که شد فهرستی از تمام افراد دهکده تهیه کن و خواسته های هریک را در مقابل نامشان بنویس.”   مرد به روستا رفت و از همه پرسید. روستایی کوچک بود و آنان پاسخ هایشان را دادند و او عصر نزد بودا بازگشت و آن فرست را به بودا نشان داد. بودا پرسید: “چه تعدادی از این مردم جویای اشراق هستند؟” مرد تعجب کرد زیرا حتی یک نفر هم نگفته بود که آرزوی اشراق را دارد. و بودا گفت: “من می گویم که هر انسان قادر است به اشراق برسد، نمی گویم که هر انسانی خواهان آن است   در روزگاران قدیم خداوند در زمین زندگی میکرد، او چندین خدمتکار داشت! هر روز مردم به سمت خانه خدا می آمدند و درخواست های خود را مطرح میکردند. هر روز بر تعداد این افراد و درخواستها اضافه میشد! تا اینکه خدا این مشکل را با خدمتکارانش مطرح کرد و به آنها گفت که من خسته شده ام! بیایید فکری کنید و جایی را پیدا کنید که دست بشر به این راحتی ها به من نرسه! خدمتکاران خدا دور هم جمع شدند و بعد از چندین ساعت مشورت پیش خدا برگشتند و راه حل های خودشون را مطرح کردند، یکی از خدمتکار ها گفت، به نظر من شما باید محل زندگی خود را عوض کرده و به بالای بلندترین کوه بروید!   خدا گفت نه! طولی نخواهد کشید که همه خواهند فهمید و دوباره روز از نو روزی ...

اس ام اس فلسفی و عرفانی(2)


اس ام اس فلسفی و عرفانی(2)سخت است برای کسی که آتش گرفتهتوضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیردو عاقبت در می یابی که او از همان آغاز “خودت” بوده ای . . .(ریچارد باخ)     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند ، ایمانتان را افزایش دادهاگر با تاخیر مستجاب کند ، صبرتان را زیاد کردهو اگر مستجاب نکند ، چیز بهتری برایتان در نظر دارد . . .     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیستبه سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی . . .     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    یک زن زیبا “چشم” را خشنود می کند و یک زن خوب “دل” رااولی یک “جواهر” است و دومی یک “گنج” . . .نه زمین باش و نه خاک ، که تو را خوار کنندوانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنندآسمان باش که خلقی به نگاهت بخرندوز پی دیدن تو ، سر به بالا ببرند     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایتپس ، شایسته ی آرزوهایت باش     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبودو چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود . . .     øøøøøøøøø پیامک فلسفی øøøøøøøøø    بیشعورها مدعی اند کهعاشق خدا و دشمن شیطان انددر حالی که از رفتارشان انکار اولیو ارادت به دومی آشکار است . . .(بیشعوری-خاویر ...

تمام مسافران یک سفر «مثلاً عرفانی»


تمام مسافران یک سفر «مثلاً عرفانی»«شما می‌دانید مولانا شاعر قرن چندم است؟» طوری نگاهم می‌کند انگار سؤال عجیبی پرسیده‌ام. «مولانا... مممم... مولانا...» جوابی در کار نیست. اهمیتی هم نمی‌دهد. حواسش به توضیحات متصدی تور است. سؤال می‌کند: «تا آنتالیا چقدر راه است؟ با ماشین می‌شود رفت؟!» روزنامه ایران: «شما می‌دانید مولانا شاعر قرن چندم است؟» طوری نگاهم می‌کند انگار سؤال عجیبی پرسیده‌ام. «مولانا... مممم... مولانا...» جوابی در کار نیست. اهمیتی هم نمی‌دهد. حواسش به توضیحات متصدی تور است. سؤال می‌کند: «تا آنتالیا چقدر راه است؟ با ماشین می‌شود رفت؟!»تور را از سه هفته پیش بسته‌اند. امکان ندارد در روزهای پیش از شروع مراسم بزرگداشت مولانا، ناگهان به سرت بزند به قونیه بروی و موفق شوی. بازار سیاهی است برای خودش. «حالا اسمتان را در ویتینگ لیست می‌گذارم. اگر کسی کنسل کرد، تماس می‌گیرم. دو نفر بودید دیگر؟! البته خیلی بعید است کسی کنسل کند. حالا ببینم چه می‌شود.» زن دمغ می‌شود. از همان‌هایی است که یکهو به سرش زده مسافر قونیه شود و حالا روبه‌روی مسئول تور در آژانس مسافرتی ایستاده و دختر جوان به او اطمینان می‌دهد که تقریباً شانسی برای امسال ندارد.باید بداند اگر تصمیمش برای سال آینده قطعی است، خیلی زودتر از اینها باید به فکر بیفتد. مثل همان‌هایی که کثیرالسفر قونیه‌اند و دیگر برای خودشان یک پا راهنما شده‌اند. نمونه‌اش مجید است که از شش، هفت سال پیش، تقریباً هر سال مسافر قونیه بوده است؛ ...

ویدیو مرتبط

یک سفر مثلا عرفانی به آنتالیا!


یک سفر مثلا عرفانی به آنتالیا!تور را از سه هفته پیش بسته‌اند. امکان ندارد در روزهای پیش از شروع مراسم بزرگداشت مولانا، ناگهان به سرت بزند به قونیه بروی و موفق شوی. بازار سیاهی است برای خودش. روزنامه ایران - مریم طالشی: تور را از سه هفته پیش بسته‌اند. امکان ندارد در روزهای پیش از شروع مراسم بزرگداشت مولانا، ناگهان به سرت بزند به قونیه بروی و موفق شوی. بازار سیاهی است برای خودش. «حالا اسم تان را در ویتینگ لیست می‌گذارم. اگر کسی کنسل کرد، تماس می‌گیرم. دو نفر بودید دیگر؟! البته خیلی بعید است کسی کنسل کند. حالا ببینم چه می‌شود.» زن دمغ می‌شود. از همان هایی است که یکهو به سرش زده مسافر قونیه شود و حالا روبه‌روی مسئول تور در آژانس مسافرتی ایستاده و دختر جوان به او اطمینان می‌دهد که تقریباً شانسی برای امسال ندارد. باید بداند اگر تصمیم اش برای سال آینده قطعی است، خیلی زودتر از اینها باید به فکر بیفتد. مثل همان هایی که کثیرالسفر قونیه‌اند و دیگر برای خودشان یک پا راهنما شده‌اند. نمونه اش مجید است که از شش هفت سال پیش، تقریباً هر سال مسافر قونیه بوده است؛ شهری در استان آنتالیای ترکیه که شهرتش را از مقبره مولانا دارد و حال و هوای معنوی و برنامه هایی که در روزهای خاصی از سال که مقارن با سالروز وفات مولاناست در آنجا اجرا می‌شود.مجید می‌گوید: «قونیه مثل استانبول و آنکارا نیست که مثلاً برای گردش و خرید آنجا بروی. شهر بزرگ و مدرنی نیست. مرکز خریدی هم ندارد به آن صورت. خلاصه ...

دختر جوان قربانی هوس عرفانی در چت روم شد


دختر جوان قربانی هوس عرفانی در چت روم شدمتهم با به کار بردن الفاظ عارفانه و ذکر برخی حرف ها و عبارات مدعی شد که از آینده من باخبر است و به همین دلیل مسائلی را درباره آینده من عنوان کرد. شاکی عنوان کرد: این فرد شیاد توانست با حیله گری خاص خود مرا خام کند و متقاعد سازد که ارتباط خود را با او بیشتر کنم، خراسان: فرد شیادی که با ادعای ارتباط با ملائک و آگاهی از آینده افراد، با پرسه زنی در فضای چت روم دختر جوانی را اغفال کرده و مورد سوء استفاده قرار داده بود، توسط مأموران پلیس فتا دستگیر شد.  ماجرای دستگیری این مدعی دروغین عرفان از آن جا آغاز شد که چند روز قبل دختر جوانی اهل یکی از شهرهای استان مازندران، شکایتی را به پلیس تقدیم و عنوان کرد: هنگامی که در فضای اینترنت مشغول چت و گفت وگو بودم با فردی آشنا شدم که ادعا می کرد با فرشتگان و ملائک در ارتباط است. وی افزود: این متهم با به کار بردن الفاظ عارفانه و ذکر برخی حرف ها و عبارات مدعی شد که از آینده من باخبر است و به همین دلیل مسائلی را درباره آینده من عنوان کرد. شاکی عنوان کرد: این فرد شیاد توانست با حیله گری خاص خود مرا خام کند و متقاعد سازد که ارتباط خود را با او بیشتر کنم، بنابراین پس از آن که چندین بار در چت با یکدیگر گفت وگو کردیم، با هم شماره تلفن رد و بدل کردیم و از آن پس ارتباطات تلفنی ما آغاز شد. پس از گذشت مدتی این تماس ها به ملاقات حضوری انجامید تا جایی که وی در یکی از ملاقات ها از من سوء استفاده کرد و از این روابط ...

صدور معنویت با پیامک عرفانی 35 تومانی!


صدور معنویت با پیامک عرفانی 35 تومانی!شیوع و تكثیر رفتارهای سوداندیشانه محض، در همه عرصه‌ها،‌ اتفاق ناگوار و بلكه حیرت‌انگیزی است كه نمی‌‌شود آن را كتمان كرد یا تعمداً ندیده گرفت و به فراموشی سپرد. روزنامه اطلاعات: شیوع و تكثیر رفتارهای سوداندیشانه محض، در همه عرصه‌ها،‌ اتفاق ناگوار و بلكه حیرت‌انگیزی است كه نمی‌‌شود آن را كتمان كرد یا تعمداً ندیده گرفت و به فراموشی سپرد.از جنجال بر سر رشته‌های پولی دانشگاهی زمانی نگذشته بود كه موجی برخاست به نام پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی و تحقیق‌فروشی كه كار به مقامات بالا كشید و حتی رئیس جمهوری چند بار درباره آن سخن گفت و وزیر علوم البته چندین بار و بقیه به هکذا. با این همه ظاهراً از فعالیت پیمانكاران و مقاطعه‌كاران این عرصه چیزی كاسته نشد.در كنار این موضوع، تبلیغات «كارشناسی ارشد بدون آزمون» كماكان روی تلفن‌های همراه و سایت‌های اینترنتی فراوان است و از آن شگفت‌انگیزتر ظهور مؤسساتی است با تبلیغات آشكار می‌گویند «دیپلم كامل متوسطه تنها در یك سال و غیرحضوری!» و جالب است كه خیلی محكم و جدی معتقدند این كار كاملاً قانونی است. در همین اوضاع خرید و فروش مدارك و پایان‌نامه‌ها و مقالات،‌ برخی مسئولان با استناد به آمار همین مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها از سرعت رشد علمی كشور سخن می‌گویند.اما، موضوع فقط مدرك و مقاله نیست. كافیست تلفن همراه داشته باشید تا ببینید كه «تجارت» با قدرت تمام پا در عرصه «معنویت» گذاشته است. تبلیغات شگفت‌انگیز ظاهراً ...