حروف ابجد

حروف ابجد چه حروفی هستند؟


حروف ابجد چه حروفی هستند؟حروف ابجد چه حروفی هستند؟ صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف صامت یا بی‌صدا در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان و از طریق نبطیان اقتباس کرده‌است.حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.   حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .ابجد صغیر (الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .   ابجد کبیر :(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) . الفبای ابجد مانند عربی 28 حرف دارد. در ادبیات فارسی، معادل سازی این حروف با اعداد ... حروف ابجد

آشنایی با حروف ابجد


آشنایی با حروف ابجدآشنایی با حروف ابجداذکار٬ تکرار اسماء الله است وسه حساب دارد(کبیر٬ متوسط ٬ صغیر) واثرات آنها هم به همان نسبت کبیر٬ متوسط و صغیر است.در تمام اذکار٬ ابجد کبیر به کار می رود و اصولا همه چیز بر روی اعداد است و اعداد هم طبیعتهای مختلف دارند مانند: آبی٬ آتشی٬ بادی٬ خاکی علم اعداد:علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه ی بشری است که منشاء آثار خارق عادت و مبدأ فعالیت روح انسان و مصدر بروز استعداد فطری اوست.این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تاسیس کرده اند. برحسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده است٬ این علم مبدأ آثار شگفت آور می باشد و اطلاع بر آن بابی از قدرت روحی بر انسان می گشاید. از فرمایشات حضرت رسول(ص): حروف ابجد وتفسیر آن را یاد بگیرید حروف ابجد(کبیر):الف =۱، ب = ۲،ج =۳، د =۴،ه =۵، و =۶،ز=۷، ح = ۸، ط =۹، ی =۱۰، ک =۲۰، ل =۳۰، م =۴۰، ن =۵۰، س =۶۰، ع =۷۰، ف =۸۰، ص =۹۰، ق =۱۰۰، ر=۲۰۰، ش =۳۰۰، ت =۴۰۰، ث =۵۰۰، خ =۶۰۰، ذ =۷۰۰، ض =۸۰۰، ظ =۹۰۰، غ =۱۰۰۰   مراتب اوراد و اذکار:اوراد و اذکار دارای مراتب کبیره٬ متوسط و صغیره هستند:۱) مراتب کبیره را به تعداد ابجد کبیر حساب می کنند(حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله)٬ مثلا مرتبه ی کبیره الله(۶۶) و صمد(۱۳۴) است.ا =۱ ٬ ل =۳۰ ٬ ل =۳۰ ٬ ه =۵ جمع=۶۶ص=۹۰ ٬ م = ۴۰ ٬ د =۴ جمع=۱۳۴ ۲) مراتب متوسطه: اعشار مراتب را می گیرند و باقیمانده را به آن اضافه می کنندمثلا مرتبه ...

طالع بینی ازروی حروف اول اسم!!


طالع بینی ازروی حروف اول اسم!!    الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن و پهلو می باشد.   ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.   ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان و آشفته می باشد و از کار خود حیران است.   د: او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.   ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم میباشد. و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.   ز : زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.   ت: او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب ...

خطاهای اینترنتی به ترتیب حروف الفبا (2)


خطاهای اینترنتی به ترتیب حروف الفبا (2)    400-Bad Request خطایی است چند منظوره، بدین مفهوم که اشتباهی در آدرس رخ داده است، غلت این است که یا سرور، سند مورد تقاضای کاربر را تشخیص نمی دهد، یا اینکه دیگر سند وجود ندارد و یا کاربر اجازه مرور سند را ندارد. راه حل: آدرس تایپ شده را دوباره کنترل کنید. اگر مشکل رفع نشد احتمالا اشتباه در منبعی است که URL را از آن گرفته اید.   401-Unauthorized کاربر در حال تلاش برای دستیابی به سایتی است که نیاز به کلمه عبور دارد.راه حل: اگر مطمئن هستید که اجازه مرور صفحه را دارید، کلمه عبور خود را دوباره کنترل کنید. در صورت تکرار خطا، ناچار به تماس با مدیران سایت هستید.   403-Forbidden or connection refused by host این خطا مشابه خطای401-Unauthorized است و وقتی ظاهر می شود که کابر اجازه دسترسی به سند مورد نظر را نداشته باشد.   404-File not found بروز این خطا چندین علت می تواند داشته باشد: پیوندی که کاربر دنبال می کند به اطلاعات تاریخ گذشته مرتبط است، URL مورد نظر، اشتباه تایپ شده است، سرویس دهنده میزبان آن سایت بخصوص، نمی تواند سند نامبرده در انتهای URL را پیدا کند یا اینکه آن سند وجود ندارد، صفحه جابجا شده یا نام آن تغییر کرده است.راه حل: اول آدرس را کنترل کنید. اگر هنوز پیغام خطا دریافت می کنید، باید مطمئن شوید که سایت فعال است. برای این کار آخرین قسمت آدرس را پاک کرده و کلید Enter را فشار دهید. باید ببینید آیا آدرس باقیمانده، شما را به صفحه اصلی ...

ویدیو مرتبط

خطاهای اینترنتی به ترتیب حروف الفبا (3)


خطاهای اینترنتی به ترتیب حروف الفبا (3)    Internet server error خطایی در برنامه رابط صفحات وب و پایگاه داده ها یا نسخه فایل ها وجود دارد.راه حل: احتمال کمی وجود دارد که کاربر بتواند این مشکل را رفع کند. مسئولان سایت باید برای حل چنین مشکلی اقدام کنند.   Invalid host or unable to resolve (FTPخطای) معادل خطای 404 برای مرورگر است. برنامه FTP نمی تواند سایت مورد درخواست را پیدا کند. مسئولان سایت باید برای حل چنین مشکلی اقدام کنند.   Invalid newsgroup (UseNet خطای) علت آن اشتباه تایپی URL است. یا مرورگر خبری که کاربر به دنبال آن است، در سرور خبری وجود ندارد.   Mail for a mail list stops appearing (خطای پست الکترونیکی) این پیغام خطا نیست. یک مشکل موقتی در سایت یا اینترنت به وجود آمده است یا شاید هم اشتراک کاربر در لیست پستی آن سایت قطع شده و یا اینکه ارتباط با لیست از بین رفته است.   Network connection was refused by the server معمولا این خطا به معنی شلوغی بیش از حد سرور است که نمی تواند حتی یک کاربر دیگر را بپذیرد.   Not such message (UseNet خطای) پیغام، تاریخ گذشته است. یعنی پیغام مورد درخواست کاربر هنوز در نمایه وجود دارد اما از سرور حذف شده است.   NNTP server error (UseNet خطای) کاربر در تلاش است مطلبی را در یک گروه خبری مطالعه کرده یا مطلب جدیدی را به آن ارسال کند. مرور گروههای خبری از طریق یک سرور اخبار (NNTP) صورت می گیرد. این سرور توسط ISP تامین می شود. این خطا بدین ...

حروف بریده شده جدول را پیدا کنید! (تست هوش)


حروف بریده شده جدول را پیدا کنید! (تست هوش)در این تست هوش باید قسمت بریده شده را بیابید و جایگزین کنید. در شکل زیر دقت کنید کدام تکه باید در جدول جایگزین گردد؟    این تست هوش را در کمترین زمان ممکن حل کنید! * * * * * * * * پاسخ تست هوش:اگر در جدول بالا دقت کنید متوجه می شود که جدول اصلی از چهار جدول کوچکتر تشکیل شده است که در همه آنها حروف به یک شکل چیده شده اند و به راحتی مشخص می شود که جواب این تست هوش گزینه 2 است.علی یزدی مقدم منبع:yadbegir.com      

از آموزش حروف الفبا تا برگزاری انواع مراسم در مکتب خانه ها


از آموزش حروف الفبا تا برگزاری انواع مراسم در مکتب خانه ها از آموزش حروف الفبا تا برگزاری انواع مراسم در مکتب خانه ها سختگیری در مکتب خانهدر تهران قدیم، پیش از تاسیس مدارس به شیوه جدید، دانش آموزان از شش تا ۱۸ سالگی باید در مکان هایی به نام مکتب خانه، خواندن و نوشتن را فرا می گرفتند. اما به دلیل استفاده از روش های سختگیرانه و مستبدانه ای که در این مکتب خانه ها اجرا می شد، بیشتر محصلین از رفتن به مکتب رفتن سر باز می زدند تا جایی که در آغاز مشروطیت تنها سه درصد از کل جمعیت کشور باسواد بودند و مابقی نمی توانستند بخوانند و بنویسند. ماهیت مکتب خانهدر آن روزگار دو نوع مکتب خانه وجود داشت، یکی به صورت خصوصی که در منازل اعیان، اشراف و رجال برای فرزندانشان بود و نوع دیگر مکتب خانه های عمومی بودند که تمام طبقات و خانواده ها فرزندانشان را راهی آنجا می کردند. شهریه مکتب خانه های اعیانی، ۱۰قران (۱۰ریال) و مکتب خانه های معمولی بین پنج تا ۱۰قران بود. مکتب خانه، از اتاق هایی در کوچه، گذر، بالاخانه های مشرف به کوچه و اتاق های جلو هشتی خانه ها به صورتی که مزاحم اهل خانه نباشد تشکیل می شد.   البته گاهی هم بعضی از مکتب خانه ها، اتاق یا سردابی برای تنبیه و مجازات شاگردان بازیگوش و درس نخوان داشتند که به آن محل سیاه چال می گفتند که مدت کمی شاگردان را در آنجا نگه می داشتند. این مکتب خانه ها توسط ملا یا ملاباجی های زن شناخته شده محلات اداره می شد که هیچ کدام از آنها نباید سوءسابقه داشته باشند. ملاها با عمامه، عبا ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (خ)


ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (خ)انواع ضرب المثل , ضرب المثل   خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود ! خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !خاك خور و نان بخیلان مخور !  (( ... خار نه ای زخم ذلیلان مخور )) خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این كجا و آن كجا ؟!خاك كوچه برای باد سودا خوبه !خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز !خاله سوسكه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت ! خاله ام زائیده، خاله زام هو كشیده !خانه ای را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !خانه خرس و بادیه مس ؟ خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !خانه داماد عروسیست،  خانه عروس هیچ  خبری نیست !خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره !خانه كلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم !خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟!خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی ! خانه نشینی بی بی از بی چادریست !خدا برف را به اندازه بام میده !خدا جامه میدهد كو اندام ؟ نان میدهد كو دندان ؟خدا خر را شناخت، شاخش نداد !خدا داده بما مالی، یك خر مانده سه تا نالی !خدا دیر گیره، اما سخت گیره !خدا را بنده نیست !خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد ! خدا گر ببندد ز حكمت دری --- ز رحمت گشاید در دیگری !خدا سرما را بقدر بالا پوش میده !خدا شاه دیواری خراب كنه كه این چاله ها پر بشه !خدا میان دانه گندم خط گذاشته !خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یك خر ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (د)


ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (د)ضرب المثلهای ایرانی, انواع ضرب المثل   داری طرب كن، نداری طلب كن دادن به دیوانگی گرفتن به عاقلیدارندگیست و برازندگی دانا گوشت میخورد نادان چغندرداشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابهدانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسددانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این كجا و آن كجا دختر، تخم تر تیزك است دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست دارهدخترمیخواهی ماماش را بین --- كرباس میخواهی پهناش را ببیندختر همسایه هر چه چل تر برای ما بهتردختری كه مادرش تعریف بكنه برای آقا دائیش خوبهدرازی شاه خانم به پهنای ماه خانم دردر بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خامدر بیابان لنگه كفش، نعمت خداستدر جنگ، حلوا تقسیم نمیكنند در پس هر گریه آخر خنده ایستدر جوانی مستی، در پیری سستی، پس كی خدا پرستی ؟در جهان هر كس كه داره نان مفت، میتواند حرفهای خوب گفت در جیبش را تار عنكبوت گرفته استدر جهنم عقربی هست كه از دستش به مار غاشیه پناه میبرنددر چهل سالگی طنبور میآموزد در گور استاد خواهد شددر حوضی كه ماهی نیست ، قورباغه سپهسالارهدر خانه ات را ببند همسایه تو دزد نكندر خانه مور، شبنمی طوفانستدر خانه هر چه، مهمان هر كه در خانه اگر كس است یكحرف بس استدر خانه بیعاره ها نقاره میزننددرخت اگر متحرك شدی ز جای بجای --- نه جور اره كشیدی نه جفای تبردرخت پر بار، سنگ میخورهدرخت كاهلی بارش گرسنگی استدرخت كج جز بآتش راست نمیشهدرخت گردكان باین بلندی --- درخت خربزه الله اكبردرخت ...

تفسیر حروف مقطعه در سوره یس


تفسیر حروف مقطعه در سوره یسیس سی و ششمین سوره قرآن است که مکی و دارای 83 آیه است   حروف مقطعه حروفی اند که در اول بعضی از سوره ها می آیند و معنای مستقلی ندارند. در تفسیر این حروف آرای مختلفی گفته شده است که رأی درست تر این است که این حروف رمزند و پیامبر و اولیا از آن مطلع اند. جمله «صراط علی حق نمسکه» گفته بعضی محققان است و منشأ روایی ندارد.در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن، یک یا چند حرف از حروف الفبا وجود دارد، که مجموعاً 78 حرف است که با حذف مکررات 14 حرف می شود؛ یعنی نصف حروف هجاء که 28 حرف است. این حروف را «حروف مقطعه»، یا «حروف نورانی» گویند. معنای حروف مقطعه در قرآن چیست؟درباره کلمات مقطعه اوائل برخی سوره ها مانند الم سؤال کردید، در پاسخ یادآور می شویم که درباره این کلمات نظرات مختلفی از مفسران عرضه شده است که برخی از آن نظرها را برایتان یادآور می شویم: 1 - این کلمات از متشابهاتی است که تأویل آنها را جز خدا نمیداند. 2 - اشاره به نامهای خداوند است مثلاً الم معنای آن این است که «انا اللَّه اعلم؛ منم خدایی که میدانم». خداوند نیازى به سوگند ندارد، ولى سوگندهاى قرآن همواره داراى دو فایده مهم است: نخست تاكید روى مطلب، و دیگر بیان عظمت چیزى كه به آن سوگند یاد مى شود، زیرا هیچ كس به موجودات كم ارزش سوگند یاد نمى كند.3 - آوردن این کلمات به این منظور است که نشان دهد قرآن مجید که همگان از آوردن آن، عاجز و ناتوان می باشند از همین حروف تهجی که تمام جملات و کلمات از ...