تبریک ولادت امام رضا

اس ام اس تبریک ولادت امام حسین


اس ام اس تبریک ولادت امام حسین          امشب زمین و آسمان گردیده پر شور و شعفامشب تمام عرشیان بهر زیارت بسته صفامشب که عیدی میدهد بر عاشقان شاه نجفامشب تو هم مستی کن و دل را بری کن از اسفزیرا به دنیا آمده مظهر عزت و شرف*میلاد نور مبارک*   =========اس ام اس تبریک ولادت امام حسین=========   ز گلزار نبی (ص) و بوستان حیدر و زهراگلی بشگفت با بوی خوش و با چهره ی زیباشنیدستی که با یک گل نمی گردد بهار؟ اماگلستان گشته از این گل، همه دنیا و ما فیهاشکفتن پنجمین گل باغ عصمت و طهارت تهنیت باد.   =========اس ام اس تبریک ولادت امام حسین=========   بوی گلهای بهشتی ز فضا می آیدعطر فردوس هم آغوش صبا می آیدنوگل مصطفوی، زینت باغ علویمظهر پنج تن آل عبا می آید     دو ماه از دو افق در دو شب تجلّی کرد / یکی شهنشه دوران، یکی امیر سپاهشدو گوهر از دو صدف از دو بحر گشت نمایان / یکی چراغ هدایت، یکی معین و گواهشیکی حسین و یکی ناصر حسین، ابوالفضل / که جان خویش به کربلا بداد به راهش   =========اس ام اس تبریک ولادت امام حسین=========   سروشی دوش در گوشم، سرود این نغمه ی شیواکه بشگفت از گلستان محمد(ص) نوگلی زیبابشارت ای گنه کاران حسین آمد حسین آمدنثار مقدمش سرها، فدای جان او جان هاولادت باسعادت شفیع المذنبین، حامی دین، امام حسین بن علی-ع مبارک.   =========اس ام اس تبریک ولادت امام حسین=========   شاهی به دوصد عزت و اجلال آیدبا شوکت و فر و جاه و اقبال آیدامروز حسین آید و فردا عباسخورشید ز پیش و ... تبریک ولادت امام رضا

اس ام اس برای تبریک ولادت امام حسین (ع)


اس ام اس برای  تبریک ولادت امام حسین (ع)          سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک و خجسته باد.   **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   حسین سلطان عشق،عباس ساقی عشق،زینب شاهد عشق و سجاد راوی عشق. کاروان عشق در راه است و خود "عشق" نیمه شعبان خواهد آمد...اعیاد شعبانیه مبارک   **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   میلاد گل رسول و زهرا و علی است/زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است/ما را دگر از روز جزا بیمی نیست/چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است     مژده ای دل خدای عشق رسید/شاهدان را لقای عشق رسید/جان به پایش کنید قربانی/عاشقان خونبهای عشق رسید **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   تا به راهت راهیم من/فارق از گمراهیم من/غم ندارم در دو عالم/چون حسین است مقتدایم   **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   روشنگر آفتاب،عباس آمد/تفسیر زلال آب،عباس آمد/خیزید،گل آرید و گل افشانید/زیرا که گل بوتراب،عباس آمد     امشب شب میلاد علمدار حسین است/میلاد علمدار وفادار حسین است/گر بود علی محرم اسرار محمد/عباس علی محرم اسرار حسین است **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   مرید عشقم الهی که یارم داند قابل مرا/گدای اویم مبادا براند ابوفاضل مرا   **********اس ام اس تبریک ولادت امام حسین**********   عطری که کسی ندیده و نشنیده/امشب به حریم احمدی پیچیده/ذرات اگر به شوق ...

اس ام اس تبریک ولادت امام هادی -ع


اس ام اس تبریک ولادت امام هادی -ع    ای نور خدا امام هادیوی مکتب عشق را منادیای در کف تو لوای قرآن وی مجری آیه های قرآن در اوج طلوع روشنائی آیینه ی پاک حق نمائی $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ امشب ای دل، مرا شب شادی است در کف ما برات آزادی است باب رحمت ز هر طرف شد باز شب میلاد حضرت هادی است امام هادی علیه السلام : " هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند."   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ز سوی عرش رحمن، نوید شادی آمد بشارت ای محبان، امام هادی آمد کجایی یابن زهرا بده عیدی مارا که روح عشق و ایمان امام هادی آمد $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   ای گوهر بحر آفرینش وی چشم و چراغ اهل بینش همنام علی مرتضایی سرتا به قدم خدانمائی امروز که دل قرین شادیست میلاد تو ای امام هادی است میلاد تو برهمه مبارک بر مهدی فاطمه مبارک   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   امشب ای دل، مرا شب شادی استدر کف ما برات آزادی استباب رحمت ز هر طرف شد بازشب میلاد حضرت هادی(ع) است   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   ز سوی عرش رحمن، نوید شادی آمدبشارت ای محبان، امام هادی آمدکجایی یابن زهرا بده عیدی ماراکه روح عشق و ایمان امام هادی آمد $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   ای نور خدا امام هادیوی مکتب عشق را منادیای در کف تو لوای قرآنوی مجری آیه های قرآندر اوج طلوع روشنائیآیینه ی پاک حق نمائی   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   مژده اى دل كه دلربا آمددلربایى گره ...

اس ام اس تبریک ولادت امام حسین (ع)-6


اس ام اس تبریک ولادت امام حسین (ع)-6   سومین روز ز شعبان چون برآمد خورشید / سومین شمس ولایت ز افق چهره گشودروز میلاد همایون حسین ابن علی است / باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود . . .ولادت با سعادت امام حسین (ع) بر شما مبارک شعبان و شد و پیک عشق از راه آمدعطر نفس بقیة الله آمدبا جلوه سجاد، ابوالفضل و حسینیک ماه و سه خورشید در این ماه آمدحلول ماه شعبان و فرخنده ایام اعیاد شعبانیه مبارک شاهی به دوصد عزت و اجلال آید / با شوکت و فر و جاه و اقبال آیدامروز حسین آید و فردا عباس / خورشید ز پیش و مه ز دنبال آید . . . سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادتحضرت حسین بن علی علیه السلاممبارک و خجسته باد . . . حسین سلطان عشق،عباس ساقی عشق،زینب شاهد عشق و سجاد راوی عشق.کاروان عشق در راه است و خود “عشق”نیمه شعبان خواهد آمد…اعیاد شعبانیه مبارک برخیز که نور ازلی می آیدبر عالم ایجاد ، ولی می آیدمجموعه حُسن و عشق و ایثار و کرمیعنی که حسین بن علی می ‏آید . . .ولادت امام حسین(ع) بر شما مبارک میلاد گل رسول و زهرا و علی استزیرا که جهان خجسته زین نور جلی استما را دگر از روز جزا بیمی نیستچون بر دل ما عشق حسین ابن علی است میلاد خط سرخ عشق، سومین پرچم دار قله امامت و دیانتآقا اباعبدالله الحسین مبارک باد مژده ای دل که دگر سوم شعبان آمد / پیک شادی ز بر حضرت جانان آمدمژده ای دل که برای دل غمدیده ما / هدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمد . . .ولادت امام حسین (ع) بر شما مبارک مژده ...

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع)-2


اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع)-2اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع)   زمین را بیارایید و ثانیه ها را در عطر شکوفه های عشق بپیچیدهلهله کنید و پای بکوبید که اینک، یازدهمین فصل کتاب شیعهبا دست های سبز مردی از تبار ملکوت ، ورق می خوردولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد . . .   ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری********   خورشید به برستاره دارد امشبافروخته ماه پاره دارد امشبحسن است امام عسگری پا تا سرزهرا حسن دوباره دارد امشب . . .   ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری********   آن ماه که مهر عالم رهبری استبر طلعت اوشمس وقمر مشتری استتبریک بگوئید به مهدی کامشبمیلا د ابا محمد عسگری است . . .   ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری********   او آمده است؛ تا خورشید، مبدأ همه آیینه ها باشدشکفتن بهار در بهاری دل انگیزتردمیدن گلِ حُسن در حُسنی فزون تر، روییدن گلی دلرُباتر در گلستان طاهاولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد . . . ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری******** خورشید سپهر رهبری پیداشداحیا گر فقه جعفری پیداشدتبریک به مهدی که به عالم امشبرخسار اما عسگری پیداشد . . .   ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری********   ولی حق حسن العسکری ای آن که قضامجری امر تو و بنده رای تو بودنه همین جای تو در سامره تنها باشدکه به دلهای محبان تو جای تو بود . . .   ********اس ام اس ولادت امام حسن عسگری********   قدم بر چشم های زمین نهاده ای و جهان روشن شد.صفا آورده ای به ماتمکده ...

پیامک تبریک ولادت امام حسین (ع) -7


پیامک تبریک ولادت امام حسین (ع) -7اس ام اس برای تبریک ولادت امام حسین (ع)   نام تو را دواى درد است حسینبى یاد تو بین که چهره زرد است حسینعشق تو مرا ز خویش بیگانه نمودبى عشق تو بین که سینه سرد است حسین   اس ام اس ولادت امام حسین   سروشی دوش در گوشم، سرود این نغمه ی شیواکه بشگفت از گلستان محمد(ص) نوگلی زیبابشارت ای گنه کاران حسین آمد حسین آمدنثار مقدمش سرها، فدای جان او جان هاولادت امام حسین (ع) بر شما مبارک   اس ام اس ولادت امام حسین   ز گلزار نبی  و بوستان حیدر و زهراگلی بشگفت با بوی خوش و با چهره ی زیباشنیدستی که با یک گل نمی گردد بهار؟ اماگلستان گشته از این گل، همه دنیا و ما فیهاولادت با سعادت امام حسین علیه السلام تهنیت باد   اس ام اس ولادت امام حسین   میلاد حسین(ع)آهنگ بلوغ ملکوت است برای آوازهای جشن اهل آسمان   اس ام اس ولادت امام حسین   میلاد گل رسول و زهرا و علی استزیرا که جهان خجسته زین نور جلی استما را دگر از روز جزا بیمی نیستچون بر دل ما عشق حسین ابن علی است   اس ام اس ولادت امام حسین   مژده ای دل که دگر سوم شعبان آمدپیک شادی ز بر حضرت جانان آمدمژده ای دل که برای دل غمدیده ماهدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمدولادت امام حسین (ع) بر شما مبارک   اس ام اس ولادت امام حسین   بوی گلهای بهشتی ز فضا می آیدعطر فردوس هم آغوش صبا می آیدنوگل مصطفوی، زینت باغ علویمظهر پنج تن آل عبا می آیدمیلاد مولای عالمین، اباعبدالله الحسین، مبارک   اس ام اس ولادت امام حسین   دو ماه ...

پیامک تبریک ولادت امام رضا (ع)-6


پیامک تبریک ولادت امام رضا (ع)-6آن ماه که مهر از نگاهش ریزد / گلبوسه ملک به خاک راهش ریزددرجشن ولادت رضا هر که نشست / ازبارش مرحمت گناهش ریزدامشب که شب خجسته میلاد است / تسبیح فرشتگان مبارک باد استشاد است دل آل محمد اما / بیش از همه دلها دل زهرا شاد است ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤ به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد / به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمدخدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده / که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد   ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤   ای مهربان تر از همه ای صاحب کرم / از عالمی بریده ام و سخت مضطرمغرق گناه آمده ام از درت مران / یکبار هم که شده مرا نوکرت بداندست مرا بگیر  و دلم را جلا بده / در ملک طوس به من عطش کربلا بده   ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤   حق، معرفت به هر نگاهم داده / در حلقه ی عشق خویش راهم دادهاینها همه علتش فقط یک چیز است / ایرانی ام و رضا پناهم دادهمیلاد مسعود ولی نعمت ما، آقا امام رضا مبارک   ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤   امام رضا (علیه ‎السلام) :هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى برطرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش برطرف سازد.   ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤   السلام ای حضرت سلطان عشق / یا علی موسی الرضا ای جان عشقالسلام ای بهر عاشق سرنوشت / السلام ای تربتت باغ بهشتمیلاد هشتمین امام، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات آقا امام ...

اس ام اس تبریک ولادت امام هادی (ع) -2


اس ام اس تبریک ولادت امام هادی (ع) -215 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلاممبارک باد.   پیامک ولادت امام هادی (ع)   تبریک به لب ز ره منادی آمدکه ایّام سرور و فصل شادی آمدیعنی علی النقی امام هادیبا علم رضا، جود جوادی آمدولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد   پیامک ولادت امام هادی (ع)   فرا رسیدن میلاد باسعادت امام دهم شیعیان، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر عاشقانطریقت اهل بیت علیهم السلام خجسته باد.مژده ز میلاد شه ملک دیننور خدا سرور اهل یقینمحور دین عروه اهل یقینحجت حق مظهر جان آفرین   پیامک ولادت امام هادی (ع)   ماه تمام و نیمه ذى حجه مطلعشخیر کثیر وکوثر قرآن بشارتشاین است آن امام که تقدیر ایزدىبعد از جواد داده مقام امامتش   پیامک ولادت امام هادی (ع)   فرا رسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد.   پیامک ولادت امام هادی (ع)   از عرش خدا بانگ منادی آمدیعنی که زمان عیش و شادی آمدنور دل حضرت جواد آمده استمیلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمدولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد   پیامک ولادت امام هادی (ع)   اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خداهادى الامّه شه احمد خصال آمد پدیدعشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیانجان و تن را موجبات اتّصال آمد پدیدولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد   پیامک ولادت امام هادی (ع)   میلاد دهمین ...

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)-3


اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)-3میلاد یازدهمین حجت خداوند، مظهر حسن و نیکی، امام حسن عسکری علیه السلام بر رهروان صدیقش مبارک باد!   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   آسمون میخونه که وقت شادی اومد پسره خلف امام هادی (ع) اومدمیلاد امام حسن عسگری علیه السام مبارکباد   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   ای عاشقا زهرا (س) خیلی دلش شاده خدا بهش امشب باز یه حسن دادهمیلاد نور یازدهم مبارک   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   تو آسمون عشق خورشید ایمانی تو سومین نسل از شاه خراسانیولادت سیزدهمین ستاره عصمت مبارکباد   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   دست بیفشانید و عود بسوزانید که یازدهمین مسافر بهار، از راه می رسد؛ قدم هایش را شکوفه باران کنیدولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   امام حسن عسکری علیه السلام: قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت براى مؤمن آن حالتى است که داراى آرزوئى باشد که سبب ذلّت و خوارى او گردد   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   یا حسن عید تو امروزِِ وُ دل عیدى مى خواد عیدیمون باشه همین که آقامون مهدى بیاد   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   زمین را بیارایید و ثانیه ها را در عطر شکوفه های عشق بپیچید هلهله کنید و پای بکوبید که اینک،یازدهمین فصل کتاب شیعه، با دست های سبز مردی از تبار ملکوت، ورق می خود.ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.   تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)   قدم بر چشم های زمین نهاده ای و جهان روشن شد. صفا آورده ای به ...

اس ام اس تبریک ولادت امام محمد تقی(ع)-4


اس ام اس تبریک ولادت امام محمد تقی(ع)-4اس ام اس ولادت امام محمد تقی«جوادالائمه»(ع) ای رهگشای ما به سوی حیدرای ساقی جام و سبوی حیدرتو صاحب ثلث رجب جوادیزیباترین مخلوق رب جوادیمیلاد امام جواد (ع) مبارک باد      ای دوست مراد اهلبیت آمده استیک گل ز نژاد اهلبیت آمده استامروز تمام سائلان می گوینـــدمیــلاد جواد اهلبیت آمده است   اس ام اس تبریک ولادت امام محمد تقی (ع)   خوش باش که قلب شیعه شاد است امشبکار همه بر وفق مراد است امشبدرهاى بهشت آرزو باز شده استچون شام ولادت جواد است امشب     از پای به سر چون به مرادیم همهاز امدن جواد شادیم همههر کس نگری دست به دامان کسی استما دست به دامان جوادیم همهولادت حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه(ع) مبارك باد   ولادت امام محمد تقی (ع)   ای جامع جود خدای سبحانای عبد مسعود خدای سبحانمانند تو چشم فلک ندیدهناز تو را بابای تو خریدهناز تو بر ما باعث نیاز استبر روی ما باب الجواد باز استمیلاد امام جواد (ع) مبارک باد     داده خدا دسته گل به ثامن الائمهگل وجود جواد، شکفته شد در زمینبه رنگ و بوی خدا چو خاتم المرسلینآینه طلعتش طاهاست و یا و سینابرو و خال و خطش آیات محکمهولادت امام محمدتقی(ع) مبارك باد   پیامک ولادت امام محمد تقی (ع)   همین بس است که دردانه ی پدر بودیدوام نسل پدر بودی و پسر بودیدرخت نخل ولایت فقط تو را کم داشتبرای نخل ولا  بهترین ثمر بودولادت امام محمدتقی(ع) مبارك باد     در عرش و زمین چه محشری بر پا بودمیلاد تو جان تازه بر دل ها بودای ...