8 نامزد احتمالی ریاست ‌جمهوری در مجمع : نامزد احتمالی ریاست ‌جمهوری در حال ...


نامزد احتمالی ریاست ‌جمهوری در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند اما تاکنون به طور رسمی حضور خود را برای انتخابات یازدهم ریاست ‌جمهوری اعلام نکرده‌اند.


ویدیو : 8 نامزد احتمالی ریاست ‌جمهوری در مجمع