گاوشان سه قلو زایید! +عکس : از 700 هزار تولد فقط یکبار رخ می دهد : سه قلو زاییدن! ...


از 700 هزار تولد فقط یکبار رخ می دهد : سه قلو زاییدن! خبرآنلاین: در مزرعه گرین هاوس در ویرال انگلیس گاوی سه قلو زایید.

ظاهرا سه قلو زایی بسیار نادر بوده و از 700 هزار تولد در میان گاوها، یکبار رخ می دهد.

سه قلوها ، نر بوده و در شمال غرب انگلیس بدنیا آمدند و جان آپلبی گاودار، می گوید هرگز چنین چیزی را ندیده بوده است.

پدر من 75 ساله مزرعه دار بود و پرورش گاو انجام می داد و هرگز در طول عمر وی و عمر من، چنین چیزی رخ نداده بود.

جان بیش از 180 گاو در مزرعه خود دارند.

پل تاریخی گاوشان

گوسفندی که سگ زایید

لیزر رفع مو زایید

موی زایید گونه


ویدیو : گاوشان سه قلو زایید! +عکس