کرباسچی: خاتمی سید جلیل القدر و هاشمی پیرمرد همه ما است : کرباسچی: خاتمی سید ...خاتمی هاشمی دوم خرداد 76 , هاشمی رفسنجانی , مهدی هاشمی

کرباسچی: خاتمی سید جلیل القدر و هاشمی پیرمرد همه ما است

این انقلاب در طول تاریخ خود چند عدد شخصیت مانند رهبری، آقای خاتمی، آقای هاشمی، آقای مهدوی كنی، آقای ناطق و... تولید و به كشور عرضه كرده است؟

 غلامحسین كرباسچی گفت: الحمدلله آقای روحانی با سبك و سیاقی كه دارند نیروهای بسیاری حاضر هستند با ایشان كار كنند. نیروهای بسیار قوی و بسیار بهتر از امثال بنده جذب هم شده اند.

بنده قبل از انتخابات به آقای روحانی عرض كردم كه ما هر كمكی از دستمان بربیاید در خدمت تان هستیم ولی من ترجیح دادم كه مزاحمتی برای آقای روحانی پیدا نكنم و با رفتن ما در كادر ایشان نیرویی صرف شود یا یك برادر یا خواهری در مجلس به هر دلیلی كه ما را نمی پسندد بخواهد وقت و نیروی آقای روحانی را بگیرد.

كرباسچی درمورد شخصیت های اصلی نظام اظهار داشت: بالاخره این انقلاب در طول تاریخ خود چند عدد شخصیت مانند رهبری، آقای خاتمی، آقای هاشمی، آقای مهدوی كنی، آقای ناطق و... تولید و به كشور عرضه كرده است؟

 

شما ببینید ما هركدام از این افراد را به گونه یی سوزانده ایم. هیچ وقت سرمایه های كشور و سرمایه های رهبری و فكری یك ملت تكرارشدنی نیستند و هیچگاه موقعیتی پیش نمی آید كه یك فردی 60 سال در مبارزه بوده و بعد بیاید از تجربیات خود در حل مشكلات كشور استفاده كند./تسنیم

 

 


ویدیو : کرباسچی: خاتمی سید جلیل القدر و هاشمی پیرمرد همه ما است