چگونه به راحتی درخواست دیگران را رد كنید! : تا به حال چند بار برای‌تان اتفاق ...


تا به حال چند بار برای‌تان اتفاق افتاده كه لباس یا جنسی را خریده‌اید كه اصلا دوستش نداشته‌اید و تنها به خاطر سماجت فروشنده و البته چرب‌زبانی‌هایش خودتان را مجبور به خرید آن كرده‌‌اید؟ نگران نباشید چون ما به شما خواهیم گفت كه چگونه در موقعیت‌های مختلف جسارت «نه» گفتن را پیدا كنید.


ویدیو : چگونه به راحتی درخواست دیگران را رد كنید!