پیام فرهاد مجیدی برای درگذشت احدی : کاپیتان سابق استقلال برای درگذشت پیشکسوت ...


کاپیتان سابق استقلال برای درگذشت پیشکسوت این تیم پیام صادر کرد. پادشا: فرهاد مجیدی کاپیتان سابق استقلال با انتشار عکسی از مرحوم رضا احدی در اینستاگرامش نوشت: «روحش شاد».

پیام تسلیت برای درگذشت خواهر , پیام وارث پیراهن شماره 7 آبی برای مجیدی , فرهاد مجیدی


ویدیو : پیام فرهاد مجیدی برای درگذشت احدی