واگذاری سهام 16 شرکت دولتی :           دایی خبر داد: واگذاری سهام 16 شرکت ... 

 

 

 

لزومات ثبت شرکت سهام خاص , انواع شرکت دولتی , قیمت سهام شرکت کاله

 

دایی خبر داد:

واگذاری سهام 16 شرکت دولتی

معاون سازمان خصوصی سازی از تصویب واگذاری سهام 16 شرکت دولتی به بخش خصوصی در آخرین جلسه هیئت واگذاری خبر داد.

سید مهد عقدایی در گفتگو با مهر از تصویب واگذاری سهام 16 شرکت دولتی در آخرین جلسه هیئت واگذاری خبر داد و گفت: سهام این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار می شوند.

معاون سازمان خصوصی سازی از تصویب واگذاری 50 درصد سهام شرکت ریل و ابریشم پارس معادل 5 هزار سهم به ارزش کل پایه 6 میلیارد و 895 میلیون ریال به صورت نقد و 49 درصد سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ایران معال 58 میلیون و 800 هزار سهم به ارزش کل پایه 85 میلیارد و 201 میلیون و 200 هزار ریال به صورت نقد و اقساط در جلسه مذکور خبرداد.

وی دیگر مصوبات را واگذاری 100 درصد سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم معادل 615 هزار و 256 سهم به ارزش کل پایه 163 میلیارد 523 میلیون و 354 هزار و 936 ریال به صورت 20 درصد نقد و مابقی اقساط 4 ساله و 100 درصد سهام شرکت سهامی نکاچوب معادل یک میلیون و 781 هزار و 550 سهم به ارزش کل پایه 310 میلیارد و 522 میلیون و 383 هزار و 450 ریال به صورت نقد و اقساط اعلام کرد.

عقدایی گفت: بر اساس مصوبه هیئت واگذاری مقرر شد که 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی بندر امام معادل 393 میلیون و 90 هزار سهم به ارزش 17 هزار و 874 میلیارد و 195 میلیون و 390 هزار ریال و 49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند معادل 490 سهم به ارزش کل پایه 490 هزار ریال به صورت نقد به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته وی ، 49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان معادل 49 سهم به ارزش کل پایه 591 میلیون و 773 هزار ریال به صورت نقد و30 درصد سهام شرکت پتروشیمی فجر معادل 750 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 650 میلیارد ریال از دیگر مصوبات بوده است.

معاون سازمان خصوصی سازی از برنامه واگذاری 49 درصد سهام شرکت میراب زاینده رود معادل 490 سهم به ارزش کل پایه یک میلیارد و 711 میلیون و 129 هزار ریال به صورت نقد و 49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین معادل 49 سهم به ارزش کل پایه 45 میلیون و 201 هزار و 716 ریال به صورت نقد خبرداد.

وی دیگر مصوبات جلسه روز گذشته هیئت واگذاری را فروش 100 درصد سهام شرکت تولید برق کرمان معادل 295 میلیون سهم به ارزش کل پایه 3 هزار و 868 میلیارد و 40 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط و 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون معادل 350 میلیون ریال به ارزش کل پایه 495 میلیارد و 250 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط ذکرکرد.

وی اضافه کرد: واگذاری 35 درصد سهام شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی معادل 17 میلیون و 500 هزار سهم به ارزش کل پایه 19 میلیارد و 740 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط و100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید رجایی معادل 6 میلیون و 544 هزار و 63 سهم به ارزش کل پایه 688 میلیارد و 723 میلیون و 366 هزار و 372 ریال به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات بوده است.

عقدایی گفت: واگذاری نیروگاه های لوشان و سیکل ترکیبی فارس نیزبه تصویب رسید بر این اساس قرار است فروش سهام آنها به صورت نقد و اقساط به ترتیب به ارزش کل پایه 2 هزار و 576 میلیارد و 396 میلیون ریال و 10 هزار و 320 میلیارد و 687 میلیون و 912 هزار و 500 ریال انجام شود...../تحلیل:جام جم


ویدیو : واگذاری سهام 16 شرکت دولتی