واکنش روسیه به قطعنامه اروپا درباره نمتسوف : مقامهای روسیه در واکنش به قطعنامه ...


مقامهای روسیه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان دولت روسیه که در آن خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد این حادثه شده بود، این قطعنامه را سیاسی خواندند که برای اهداف خاص صادر شده است. خبرگزاری ایرنا: مقامهای روسیه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان دولت روسیه که در آن خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد این حادثه شده بود، این قطعنامه را سیاسی خواندند که برای اهداف خاص صادر شده است.

معاون کمیسیون قانونگذاری و ساختار سیاسی شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنای روسیه) قطعنامه پارلمان اروپا درباره قتل نمتسوف را تصمیمی سیاسی خواند.

کنستانتین دوبرنین گفت: بدیهی است که از نقطه نظر حقوقی قطعنامه پارلمان اروپا قطعنامه ای سیاسی است و جنبه قضایی ندارد زیرا در مورد قتل نمتسوف پرونده ای از سوی سازمان های مربوطه در روسیه گشوده شده و تحقیقات در چارچوب آن جریان دارد.

پارلمان اروپا با ادعای این مطلب که دستگاه قضایی روسیه استقلال ندارد، با صدور قطعنامه ای خواستار تحقیقات مستقل درباره قتل بوریس نمتسوف شد.

معاون کمیسیون قانونگذاری و ساختار سیاسی شورای فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد: تحقیقات بین المللی در صورتی که در تحقیقات داخلی روسیه در مورد قتل نمتسوف خلل ایجاد نمی کرد، بلامانع بود. اما تحقیقات سازمان های قضایی روسیه در مورد این حادثه نتایج قابل توجهی داشته اند.

دوبرنین گفت: سازمان های امنیتی روسیه گام بسیار مهمی در کشف ماهیت قتل نمتسوف برداشته و واقعیت آن را آشکار کرده اند و نیازی به تحقیقات بین المللی در مورد آن وجود ندارد.

این مقام پارلمانی روس کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی و آمریکا را از مداخله در مساله داخلی روسیه برحذر داشت و گفت: چنین مداخله ای ممکن است شرایط نامساعدی را برای تحقیقات در مورد قتل نمتسوف ایجاد کند.

فرانتس کلینتسویچ معاون جناح پارلمانی حزب حاکم روسیه واحد در دومای روسیه هم قطعنامه پارلمان اروپا در مورد قتل نمتسوف را تلاش برای فشار بر روسیه عنوان کرد.

وی که عضو کمیسیون امنیت و دفاعی مجلس دوما است به ایتارتاس گفت: این قطعنامه تلاش دیگری از اتحادیه اروپا برای فشار بر مسکو است و نمایندگان پارلمان اروپا علاقمند به کشف و شناسایی عوامل قتل نمتسوف نیستند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان های امنیتی روسیه از توانمندی و امکانات کافی برای کشف این جنایت برخوردارند و نیازی به مداخله خارجی وجود ندارد.

معاون کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه هم در گفتگو با ایتارتاس خاطرنشان کرد: روسیه نباید به این قطعنامه پاسخ داده یا اقدامات خود را توجیه کند.

لئونید کالاشینکوف افزود: از مدت ها پیش می بایست به پارلمان اروپا نشان می دادیم که روسیه تحت نظارت قضایی اروپا قرار ندارد و قطعنامه پارلمان اروپا در مورد قتل بوریس نمتسوف چیزی بیش از مداخله در امور داخلی روسیه نیست.

وی ادامه داد: باید به صراحت به اروپا اعلام کنیم که روسیه کشور مستقلی است و از امکانات کافی برای تحقیقات برخوردار است و قوانین خود را دارد.

معاون کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه گفت که پس از قتل نمتسوف انتظار اتهامات همه جانبه غرب علیه روسیه را داشت.

وی به کنایه گفت که نمایندگان پارلمان اروپا بهتر است به تحقیق در مورد قتل جان اف کندی رییس جمهوری مقتول آمریکا بپردازند.

خانم ایرینا یارووایا رییس کمیسیون مبارزه با فساد دومای روسیه هم در جمع خبرنگاران گفت که همکاری روسیه با بازپرسان خارجی در مورد قتل نمتسوف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اتباع خارجی در این قتل شرکت داشته باشند.

مقام پارلمانی روس خاطرنشان کرد در شرایط کنونی صدور قطعنامه در مورد این حادثه داخلی روسیه مداخله آشکار است و بروکسل از این طریق سعی می کند به مسکو فشار وارد آورد.

شماری از نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه ای اعلام کردند قتل بوریس نمتسوف یکی از مخالفان دولت روسیه، ازجمله قتل های سیاسی و مرگ های مشکوک حل نشده است که از سال 1998 در روسیه اتفاق افتاده است.

این نمایندگان در قطعنامه ی خود تاکید کردند از آنجایی که دستگاه قضایی روسیه استقلال ندارد، باید در زمینه قتل این مخالف روسی، تحقیقات گسترده بین المللی و مستقلی انجام شود.

بوریس نمتسوف رهبر مخالفان دولت روسیه روز 27 فوریه (هشتم اسفند) گذشته بر روی پلی در یکصد متری کاخ کرملین مسکو به ضرب گلوله فرد ناشناس کشته شد.

تاکنون در این رابطه پنج نفر دستگیر شده اند که به دو نفر اتهام شرکت در قتل وارد شده است و سه نفر دیگر مظنون هستند.


ویدیو : واکنش روسیه به قطعنامه اروپا درباره نمتسوف