هزینه کردن خمس در انتخابات جایز است؟ : پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به 4 سؤال ...


پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به 4 سؤال انتخاباتی را در جدول زیر می خوانید. خبرآنلاین:  پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به 4 سؤال انتخاباتی را در جدول زیر می خوانید.

 به رسم معمول، در زمان تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدها، حرف و حدیث های بسیاری چه از لسان سیاستمداران و چه از زبان مردم در حمایت از کاندیداتوری خاص شنیده خواهد شد.

در حمایت از نامزدهای مورد تایید باید نکات بسیاری را مورد توجه قرار داد. در جدول زیر پاسخ آیت الله مکارم به چند سوال انتخاباتی آمده که دانستن آن ها ضروری است.


موضوع

سؤال

پاسخ

پرده برداری از اشتباهات و فساد مالی و اخلاقی و فکری یک کاندیدا

آیا می توان در ایام انتخابات پرده از مبانی غلط فکری، اشتباهات و فساد سیاسی، مالی و یا حتی اخلاقی یک کاندیدا برداشت تا مردم به او رأی ندهند؟

در صورتی که در مقام مشورت برای رأی دادن به آنها باشد اشکالی ندارد ولی باید صفات آنها را بیان کرد نه توهین و مذمت و تحقیر و یا خدای نکرده تهمت به آن زده شود.

تخریب کاندیدای ریاست جمهوری

حکم شرعی تخریب کاندیدای ریاست جمهوری که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، چیست؟

این کار جایز نیست.

کاندیدا شدن روحانیون برای نمایندگی

نظر شما در مورد کاندیدا شدن روحانیونى که قدرت راه یافتن به مجالس قانونگذارى را دارند و توسط مردم انتخاب مى شوند چیست؟ در صورتى که اگر این روحانیون شرکت نکنند اشخاصى غیر متعهد به این مجالس راه پیدا مى کنند و احکام غیراسلامى را تصویب مى کنند.

ظاهر این است که شرکت آن روحانیون و افراد متعهد دیگر باشرایطى که گفتید واجب است.

هزینه کردن خمس در مسایل سیاسی و انتخاباتی

آیا این اجازه را داریم که خمس مال خود را در جهت منافع جریانات سیاسی خرج کنیم و در اختیار آنان بگذاریم ؟

هزینه کردن خمس در مسایل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفا صرف مسایل دینی، فرهنگی، حوزه های علمیه و مساجد شود. و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است .


ویدیو : هزینه کردن خمس در انتخابات جایز است؟