نهنگ های چوبی درخشان و شناور در خانه! : طراح «Eduard Golikov» نهنگ های چوبی ...


طراح «Eduard Golikov» نهنگ های چوبی ظریفی می سازد که هم مجسمه های زیبایی برای خانه به شمار می روند و هم راه حلی برای روشنایی اتاق هستند. پادشا: طراح «Eduard Golikov» نهنگ های چوبی ظریفی می سازد که هم مجسمه های زیبایی برای خانه به شمار می روند و هم راه حلی برای روشنایی اتاق هستند. هر قطعه با استفاده از لیزر برش داده شده و سپس به شکل مجموعه از اشکال متحدالمرکز مونتاژ می شوند که در نهایت نسخه ای نرم و صیقلی از این موجود دریایی ایجاد می شود. سپس ادوارد یک لامپ سفید را درون آن قرار می دهد تا نور ملایمی را در فضای خانه پخش کند. این نهنگ های زیبا هم می توانند روی میز قرار بگیرند و هم می توانند آویزان شده و به شکل یک نهنگ شناور در هوا در بیایند و عنصری رویایی را به فضای خواب اضافه کنند. 
خانه چوبی , خانه های چوبی , ساکن خانه چوبی
عکس خانه چوبی , کتاب خانه چوبی , کف چوبی ب خانه
کف چوبی خانه , کفپوش چوبی خانه , وسایل چوبی خانه
کتاب خانه چوبی انتیک , نقشه ساخت خانه چوبی , خانه های سفید و درخشان شهر oia or ia در یونان


ویدیو : نهنگ های چوبی درخشان و شناور در خانه!