مصرف مرغ ایرانیان، دو‌ برابر میانگین جهانی : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرانه ...


معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرانه تولید مرغ برای هر ایرانی بین 25 تا 26 کیلو است. این در حالی است که سرانه مصرف مرغ در دنیا بین 12 تا 13 کیلوگرم بوده و ایران دو برابر میانگین جهانی تولید و مصرف دارد. ایسنا: حسن رکنی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش عنوان کرد: تقریبا حدود دو میلیون تن تولید سالانه گوشت مرغ داریم که سرانه تولید برای هر ایرانی بین 25 تا 26 کیلو برای هر ایرانی است و حدود 800 گرم از این تولید سرانه صادر می شود؛ یعنی حدود 60 هزار تن در سال صادر می شود که این عدد در قیاس با تولید بسیار پایین است و در حال برنامه ریزی هستیم تا این رقم را افزایش دهیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود : در یک سال گذشته گوشت گرم به وفور در اختیار بوده و نیازی به استفاده از گوشت های سرد و ذخیره شده نبود و علت آن هم مازاد تولید بود. در مناسبت هایی مانند دهه مبارک فجر معمولا تا انتهای سال، ماه مبارک رمضان و بعضی مناسبت های ملی و مذهبی کشش بازار تغییر می کند. در حالیکه تولید ما خطی است، نمی شود یکباره در ماه بخواهیم مقداری میزان تولید را افزایش و یا کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی برنامه های دولت گرفتن نوسانات بازار است گفت: قیمت واقعی مرغ با توجه به هزینه های تمام شده وجود نداشت و برای همین بین 6500 تا 7000 تومان از تولید کننده خریدیم و با توجه به استمرار تولید انتظار کاهش قیمت ها را داریم.


ویدیو : مصرف مرغ ایرانیان، دو‌ برابر میانگین جهانی