مجله «زنان امروز» توقیف شد : هیئت نظارت بر مطبوعات مجله «زنان امروز» را به ...


هیئت نظارت بر مطبوعات مجله «زنان امروز» را به دیل ترویج و توجیه «ازدواج سفید» توقیف کرد. خبرگزاری مهر: هیئت نظارت بر مطبوعات مجله «زنان امروز» را به دیل ترویج و توجیه «ازدواج سفید» توقیف کرد.

در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) هیئت نظارت بر مطبوعات، موضوع ترویج پدیده مغایر با ارزش‌های دینی و ملی که به «ازدواج سفید» مصطلح شده، مطرح شد و برخی مطالب مجله «زنان امروز» مصداق ترویج و توجیه این ناهنجاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات مغایر با عفت عمومی دانسته شد که منجر به توقیف نشریه و ارجاع آن به دادگاه شد.

مجله خبری امروز , مجله معمار و مد امروز تعرفه اگهی , مجله مرد امروز

زنان امروز ماهنامه‌ای به مدیرمسئولی شهلا شرکت است که انتشار آن در خردادماه ۱۳۹۳ پس از نزدیک به هفت سال توقیف از سر گرفته شده بود.

سایر مصوبات جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.


ویدیو : مجله «زنان امروز» توقیف شد