كناره گیری حیدری از دبیری جشنواره ی تئاتر فجر :     محمد حیدری از دبیری سی ... 

جشنواره گلاب گیری کاشان , جشنواره وب ایران , جشنواره وب

 

محمد حیدری از دبیری سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر كناره گیری كرد.

به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی تئاتر فجر،محمد حیدری دبیر این دوره از جشنواره استعفای كتبی خود را تسلیم مدیر كل هنرهای نمایشی كرد.

متن این استعفا خطاب به مسافرآستانه آمده است:

«بدینوسیله از دبیری سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استعفا می دهم امید است شاهد برگزاری جشنواره ای با شكوه تمام باشیم.»

این استعفاء در حالی است كه ۵ ماه به آغاز جشنواره ی تئاتر فجر باقی است..... / خبرگزارى ایسنا 


ویدیو : كناره گیری حیدری از دبیری جشنواره ی تئاتر فجر