كاهش مرگ و میر مسمومیت و سوختگی و :   كاهش مرگ و میر مسمومیت و سوختگی و افزایش ... 

كاهش مرگ و میر مسمومیت و سوختگی و افزایش غرق شدگی.

 

سازمان پزشكی قانونی كشور از كاهش آمار مرگ و میر ناشیاز مسمومیت و سوختگی و افزایش غرق شدگی در دریا خبر داد.


آمار فوتی های مسمومیت با گاز دی اكسیدكربن ۸/۲۸ درصد و سوختگی با ۳/۱۵ درصد در بهار امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

 

كل فوتی های ناشی از مسمومیت در بهار سال ۱۳۸۹ با ۱۴۵تن - ۵۰ زن و ۹۵ مرد - بوده كه در مقایسه با ۱۹۸ فوتی سال ۱۳۸۸ كاهش را نشان می دهد.

 

براساس اعلام سازمان پزشكی قانونی در ۳ ماه نخست امسال كل فوتی های غرق شدگی ۲۷۷ تن - ۳۰ زن و ۲۴۷ مرد - بوده است كه نسبت به آمار ۲۵۹ غرق شده سال ۱۳۸۸ با افزایش ۹/۶ درصدی آمار قربانیان غرق شدگی در دریا روبه رو هستیم..... / روزنامه ایران


ویدیو : كاهش مرگ و میر مسمومیت و سوختگی و