فیلم: ساخت گلدان‌هایی با شیشه نوشابه : با اینکه نوشابه ضرر دارد، ولی هنوز خیلی ...


با اینکه نوشابه ضرر دارد، ولی هنوز خیلی از ما نتوانسته ایم از آن دل بکنیم. بنابراین می توانیم از شیشه آن استفاده بهینه کنیم. در این ویدئو ساخت نوعی گلدان با شیشه های نوشابه را به شما آموزش داده ایم. برترین ها:  با اینکه نوشابه ضرر دارد، ولی هنوز خیلی از ما نتوانسته ایم از آن دل بکنیم. بنابراین می توانیم از شیشه آن استفاده بهینه کنیم. در این ویدئو ساخت نوعی گلدان با شیشه های نوشابه را به شما آموزش داده ایم.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

ساخت گلدان شیشه ای , ساخت دکمه شیشه ای در تلگرام , ساخت فیلم تبلیغاتی


ویدیو : فیلم: ساخت گلدان‌هایی با شیشه نوشابه