عکس یواشکی از ده‌ نمکی! : مسعود ده نمکی از کارگردانان کشورمان در جدیدترین مطلب ...


مسعود ده نمکی از کارگردانان کشورمان در جدیدترین مطلب اینستاگرامش تصویر زیر را منتشر کرد و نوشت: «سر صحنه شیطنت بابک برزویه عکاس فیلم». خبرگزاری فارس: مسعود ده نمکی از کارگردانان کشورمان در جدیدترین مطلب اینستاگرامش تصویر زیر را منتشر کرد و نوشت: «سر صحنه شیطنت بابک برزویه عکاس فیلم».

مسعود ده نمکی , ده نمکی , پفک نمکی


ویدیو : عکس یواشکی از ده‌ نمکی!