عکس: پارکور در غزه : پارکور یا هنر جابجایی یا شهرنوردی یک راه نوین برای تعامل ...


پارکور یا هنر جابجایی یا شهرنوردی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با استفاده از توانایی‌های انسان است. وبسایت ساعت 24: پارکور یا هنر جابجایی یا شهرنوردی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با استفاده از توانایی‌های انسان است. داوید بل، بنیان‌گذار پارکور در فرانسه می‌گوید: «جنبهٔ فیزیکی پارکور، غلبه‌کردن بر تمامی موانع پیش روست، درست مانند این‌که در شرایط اضطراری گیر کرده باشید. پارکور فقط صرف حرکات نیست، بلکه مجموعه‌ای هدفمند، و دارای فلسفهٔ خاص خویش است. پس هدف پارکور، رسیدن به مقصد با استفاده از کاراترین، روان‌ترین و مستقیم‌ترین مسیر و مناسب‌ترین حرکات است که می‌تواند شامل دویدن، پریدن، بالا رفتن و خزیدن باشد». «کارایی» یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های پارکور است، و به این معنی است که لازم نیست حرکات، سریع‌ترین باشند، بلکه باید مستقیم‌ترین و با صرف انرژی کمتری انجام شوند و همچنین مانع آسیب دیدگی دراز مدت یا کوتاه مدت شوند.

پارکور

آموزش پارکور

ورزش پارکور

اموزش پارکور

درباره ورزش پارکور

تاریخچه ورزش پارکور

ورزش جدید پارکور

بنیان گذار ورزش پارکور

پارکور فایده

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!

(تصاویر)پارکور در غزه!


ویدیو : عکس: پارکور در غزه