عکس هایی از شهاب‌باران اژدهایی دیشب : هرچند بیشتر شهاب‌ها کم‌نور بود، اما چشم‌انداز ...


هرچند بیشتر شهاب‌ها کم‌نور بود، اما چشم‌انداز زیبایی از شهاب‌ها، شفق قطبی و آسمان مهتابی ایجاد شده بود. دقایقی پیش از نیمه شب گذشته، حوالی 23:40 به وقت ایران، زمین از میان توده ذرات برجامانده از دنباله‌دار جیاکوبی ـ زینر عبور کرد و شهاب‌بارانی با شدت ایده‌آل 660 شهاب بر ساعت اتفاق افتاد.

ساکنان شمال اروپا و اسکاندیناوی از بهترین شرایط رصدی برای مشاهده این شهاب‌باران برخوردار بودند. به گفتن رصدگران، هرچند بیشتر شهاب‌ها کم‌نور بود، اما چشم‌انداز زیبایی از شهاب‌ها، شفق قطبی و آسمان مهتابی ایجاد شده بود.
ویدیو : عکس هایی از شهاب‌باران اژدهایی دیشب