عکس متفاوت «الناز شاکردوست» : تصویری از الناز شاکردوست که آن را در اینستاگرام ...


تصویری از الناز شاکردوست که آن را در اینستاگرام منتشر کرده است را می بینید.        پادشا: تصویری از الناز شاکردوست که آن را در اینستاگرام منتشر کرده است را می بینید.

الناز شاکردوست در اینستاگرام نوشت: «و از آن روز به بعد لبخندى بر صورتِ جنازه ام كشیدم ،دستش را گرفتم و با خود خرامان به این سو و آن سو بُردم.. من دیگر به كنار دریا نرفتم تا وَزش نسیمِ خنكش نتواند خرده هاى شكسته دلم را كه به سختى روى هم چیده بودم با خود ببرد.. آرى از آن روز به بعد بود كه من دیگر شبیه آدم بزرگ ها شدم -الناز-اسفند١٣٩٢-میانكاله»

آرایش متفاوت الناز شاکردوست , آرایش متفاوت الناز شاکردوست عکس , الناز شاکردوست


ویدیو : عکس متفاوت «الناز شاکردوست»