عکس: عصبانیت رونالدو از هواداران رئال : کریستیانو رونالدو در شب طوفانی رئال ...


کریستیانو رونالدو در شب طوفانی رئال مادرید برابر رایو، موفق شد 2 گل از 10 گل تیمش را به ثمر برساند اما او از انجام شادی گل ویژه خود خودداری کرد. ورزش سه: کریستیانو رونالدو در شب طوفانی رئال مادرید برابر رایو، موفق شد 2 گل از 10 گل تیمش را به ثمر برساند اما او از انجام شادی گل ویژه خود خودداری کرد.

هواداران رئال پیش از شروع بازی و در دقایق ابتدایی، شروع به سوت زدن علیه بنیتس و فلورنتینو پرز کرده و فریاد پرز استعفا سر دادند که این مساله به مذاق رونالدو خوش نیامد و او با تکان دادن دست و چهره ناراضی اش، نشان داد که اقدام هواداران رئال مورد قبول او واقع نشده است. به ادعای شبکه کواترو، رونالدو یکی دو لفظ نامناسب را نیز زیر لب علیه هوادارانی که سوت می زدند بکار برد.

رونالدو , کریستیانو رونالدو , کریس رونالدو


ویدیو : عکس: عصبانیت رونالدو از هواداران رئال