عکس: شهر باستانی پمپی در ایتالیا : پمپی یک از شهر های روم باستان بوده که پس ...


پمپی یک از شهر های روم باستان بوده که پس از فوران کوه آتشفشان وزوویودر سال 79 میلادی ، با تمام ساکنانش مدفون شد.باستان شناسان تکه هایی از این شهر قدیمی را از زیر خاک ها بیرون کشیده اند. تاپ ناپ: پمپی یک از شهر های روم باستان بوده که پس از فوران کوه آتشفشان وزوویودر سال 79 میلادی ، با تمام ساکنانش مدفون شد.باستان شناسان تکه هایی از این شهر قدیمی را از زیر خاک ها بیرون کشیده اند. این بقایا که در نزدیکی شهر ناپل در ایتالیا واقع شده اطلاعات مهم و عجیبی را درباره روش زندگی انسان های آن دوران فاش کرده است. این شهر باستانی دارای صدها ساختمان، سیستم پیچیده آب و فاضلاب شهری ،سالن آمفی تئاتر، سالن تربیت بدنی و شبکه ای از جاده های سنگفرش شده بوده که نشان از پیشرفتگی پمپی در آن دوران است.

شهر پمپی ایتالیا , شهر باستانی پمپی , شهر پمپی ای در ایتالیا

آثار باستانی ایتالیا , ایتالیا , تور ایتالیا

زلزله ایتالیا , تحصیل در ایتالیا , پرچم ایتالیا

آثار باستانی ایران , آثار باستانی , شهر پمپی

فهرست آثار باستانی ایران , تیم ملی ایتالیا , تیم ملی فوتبال ایتالیا

پمپی , باستانی , ایتالیا اسپانیا

خیابان ایتالیا , ونیز ایتالیا , لیگ ایتالیا


ویدیو : عکس: شهر باستانی پمپی در ایتالیا