عکس: شناسنامه لاریجانی : رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت در پنجمین دوره انتخابات ...


رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رای خود را به صندوق شماره 24 در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم انداخت. تابناک: رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رای خود را به صندوق شماره 24 در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم انداخت.

لاریجانی , علی لاریجانی , فاضل لاریجانی


ویدیو : عکس: شناسنامه لاریجانی