عکس: شفافیت اسرارآمیز : عکاسی در محیط تاریک اجرا شده تا بیننده بدون اینکه چیزهای ...


عکاسی در محیط تاریک اجرا شده تا بیننده بدون اینکه چیزهای دیگر را ببیند و به آن ها فکر کند روی هویت سوژه تمرکز کند. وبسایت لاپلاس: من در این پروژه تصمیم گرفتم از اشیای شفاف عکاسی کنم. از هر یک از اشیا دوبار عکاسی شده، یک بار از بالا و یک بار از نزدیک و جزئیات. عکس دوم سعی می کند نشان دهد که حتی ساده ترین چیزها هم می توانند اسرارآمیز و اگر به روش درستی عکاسی شوند هویت منحصر بفرد خود را داشته باشند. عکاسی در محیط تاریک اجرا شده تا بیننده بدون اینکه چیزهای دیگر را ببیند و به آن ها فکر کند روی هویت سوژه تمرکز کند. می توانید تصاویری از این پروژه را مشاهده کنید.

شفافیت

شفافیت پوست

شفافیت پوست صورت

مواد غذایی برای شفافیت پوست

میوه های برای شفافیت پوست

کدامیک مواد در تولید کاغذ باعث شفافیت آن می شود

کاهش شفافیت تصویر در فتوشاپ

شفافیت چوست

شفافیت رنگ در فوتوشاپ

برای شفافیت سینک ظرفشویی

صالحی امیریهفته دولت، هفته صداقت و شفافیت

شفافیت مو

جنگل اسرارآمیز و باستانی کینگلی ول

ماسک برای جوش و شفافیت پوست

ماسک گیاهی برای شفافیت پوست

شفافیت عکس

آب و شفافیت پوست صورت

برای شفافیت پوست چه باید کرد

براق کردن مو با آلومینیوم، یک روش فوق العاده برای شفافیت موها

شفافیت اسرارآمیز

شفافیت اسرارآمیز


ویدیو : عکس: شفافیت اسرارآمیز