عکس: شجاعت دیوانه وار بر فراز آبشار مرگ! : اینجا آبشار هلکمن در بریتیش کلمبیای ...


اینجا آبشار هلکمن در بریتیش کلمبیای کانادا است که هنگام زمستان قندیل بسته و مردان شجاع را به سوی خود فرا می خواند خبرآنلاین: در شجاع بودن این سه مرد شک نکنید.

اینجا آبشار هلکمن در بریتیش کلمبیای کانادا است که هنگام زمستان قندیل بسته و مردان شجاع را به سوی خود فرا می خواند: تیم امت از انگلیس، رافائل اسلاوینسکی از کانادا و کلمن پرمرل از اسلوونی سه مرد شجاع و توانایی هستند که بر فراز این آبشار 137 متری یخی رفته و صحنه های بی بدیلی را به یادگار می گذارند.

اما ویکتور اسکوپینسکی عکاس 36 ساله کانادایی را نیز باید به این لیست اضافه کنیم.

یکی از مراحل خطرناک یخ نوردی وجود یک حفره 100 متری در آبشار بود که تصاویر آنرا می بینید.

تیم امت می گوید اگر ذره ای پای شما بلغزد چنان اتفاقی برای شما می افتد که قابل تصور نخواهد بود. وی سومین زمستان است که این آبشار یخی را در می نوردد.

رخ دیوانه , آبشار بیشه , آبشار ویسادار

آبشار مارگون , آبشار نیاگارا , آبشار لاتون

آبشار آب سفید , آبشار , آبشار نوژیان

آبشار شوی , آبشار کبودوال , آبشار تهران

هفت آبشار , آبشار گزو , آبشار شلماش

آبشار شاهاندشت , آبشار لوه , خانه آبشار

آبشار لونک , آبشار شیرآباد , فراز کمالوند

شجاعت , آبشار آب ملخ , آبشار سنگان

آبشار آتشگاه , مکس دیوانه , سوفی و دیوانه

آبشار ویکتوریا , آبشار پونه زار , آبشار فدامی

آبشار آنجل , آبشار گنجنامه , آبشار گریت

آبشار چکان , آبشار زیارت , رستوران آبشار


ویدیو : عکس: شجاعت دیوانه وار بر فراز آبشار مرگ!