عکس سلفی و متن جالب نیوشا ضیغمی در رم ایتالیا : نیوشا ضیغمی سفری به رم کرده ...نیوشا ضیغمی , اینستاگرام نیوشا ضیغمی , نیوشا ضیغمی و همسرش

نیوشا ضیغمی سفری به رم کرده و عکس و متن جدیدی منتشر کرده است.

اینجا آمفی تاتر كولوسئوم در رم' یكی از بزرگترینها و باشكوهترین ساخته های دست انسان در زمان های بسیار دور'زیبا و با شكوه در نظر اول' اما كمی عمیق تر فكر میكنم چشمهایم را میبندم و تصور میكنم عظمتی كه با برده داری بنا شد ' و شاهد چه ترسها و چه وحشتها برهزاران انسان بی گناه بود و چه فجایع و وحشیگری هایی را به خود دید.

 

اما در همان زمان در جهان تخت جمشیدی بود كه مهد مهر و آشتی تمام جهان بود و پایگاه صلح همه عالم و بنای عظیمش را كسانی بنا كردند كه مزد كارشان را میگرفتند و برده داری در كار نبود ' این است پیشینه پدران ما ' هزار بار بیش از پیش میبالم به ایرانی بودنم.


عکس سلفی و متن جالب نیوشا ضیغمی در رم ایتالیا

بیوگرافی نیوشا ضیغمی , پستانهای نیوشا ضیغمی , نیوشا ضیغمی اینستاگرام


اخبار فرهنگی - صفحه شخصی نیوشا ضیغمی،سیمرغ


ویدیو : عکس سلفی و متن جالب نیوشا ضیغمی در رم ایتالیا