عکس: الهام عرب در هیئت عزاداری! : الهام عرب با انتشار عکسی از خودش در یک هیئت ...


الهام عرب با انتشار عکسی از خودش در یک هیئت سوژه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی شده است. ساعت 24: الهام عرب با انتشار عکسی از خودش در یک هیئت سوژه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی شده است.

الهام عرب عکسی از خودش و یکی از دوستانش را در یک هیئت با ظاهری شیک(!!) منتشر کرده بود که با واکنش منفی افراد زیادی روبرو شد.

این واکنش های به حدی بود که او پس از مدتی مجبور به حذف این عکس و توضیح درمورد اتفاق آن روز پرداخته است.


الهام ستاکی , الهام چرخنده , الهام حمیدی

عزاداری , الهام عرب , الهام پاوه نژاد


ویدیو : عکس: الهام عرب در هیئت عزاداری!