عکس: استقبال دریایی از سلطان عمان : سلطان قابوس پادشاه عمان در سفر استانی به ...