عکسی سانسور شده از سوپر کاپ اروپا : در جریان دیدار سوپر کاپ اروپا بین رئال ...


در جریان دیدار سوپر کاپ اروپا بین رئال مادرید و سویا، یک هوادار با پرچم فلسطین به داخل زمین دوید. طرفداری: در جریان دیدار سوپر کاپ اروپا بین رئال مادرید و سویا، یک هوادار با پرچم فلسطین به داخل زمین دوید. بلافاصله بعد از این اتفاق دوربین های تلویزیونی تصویرهای بسته از بازیکنان نشان دادند تا این هوادار از زمین بازی خارج شود.

تور اروپا , فیلم سوپر , سوپر مارکت


ویدیو : عکسی سانسور شده از سوپر کاپ اروپا