عكسی از فاجعه شیمیایی‌چهارشنبه سوریه : عكسی از فاجعه شیمیایی‌چهارشنبه سوریه قبل ...عكسی از فاجعه شیمیایی‌چهارشنبه سوریه

قبل از ظهر روز چهارشنبه در اثر استفاده از گاز‌های شیمیایی مرگبار سارین و خردل در منطقه فوطه در حومه دمشق صدها شهروند سوری كه اغلب آنان كودك هستند جان خود را به طرز فجیعی از دست دادند.

سوریه , دانلود فیلم چهارشنبه , بازی ایران سوریه

 بهار

 

 

 


ویدیو : عكسی از فاجعه شیمیایی‌چهارشنبه سوریه