طولانی ترین تلفن دنیا! : «عمو تلفن» یک تلفن قرمز رنگ است که توسط استودیو «Pors ...


«عمو تلفن» یک تلفن قرمز رنگ است که توسط استودیو «Pors & Rao» ساخته شده است. مشخصه اصلی این شیء کاربردی شکل خیلی طولانی آن است. پادشا: «عمو تلفن» یک تلفن قرمز رنگ است که توسط استودیو «Pors & Rao» ساخته شده است. مشخصه اصلی این شیء کاربردی شکل خیلی طولانی آن است. به طوری که برای کار کردن با این تلفن به دو نفر نیاز است، زیرا در یک طرف صفحه شماره گیری و در طرف دیگر گوشی قرار دارد.
طولانی ترین پل دنیا , طولانی ترین پل دنیا دانی یانگ , طولانی ترین رانندگی دنیا
طولانی ترین آب‌گذر دنیا , طولانی ترین عمر های دنیا , طولانی ترین پل دنیا درچین بطول 1648
طولانی ترین پل دنیا درچین شیدانه , طولانی ترین تیاتر دنیا , ترسناک ترین فیلم دنیا
عجیب ترین هتل های دنیا , کردنی ترین زن دنیا , زشت ترین دختر دنیا


ویدیو : طولانی ترین تلفن دنیا!