ضرب المثل های قدیمی و جالب :     1 اجاره نشين خوش نشينه ! 2 ... 

 

1 اجاره نشين خوش نشينه !ضرب المثل های قدیمی

2 ارزان خري، انبان خري !داستان ضرب المثل های قدیمی

3 از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !ضرب المثل های جالب

4 از اونجا مونده، از اينجا رونده !ضرب المثل قدیمی

5 از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !!ریشه ضرب المثل جالب خر کریم را نعل کرد

6 از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !!دوره ضرب المثل های قدیمی تمام شده

7 از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !!ضرب المثل های جالب برای کودکان

8 از اين ستون بآن ستون فرجه !ریشه ضرب المثل جالب میرزا میرزا رفتن

9 از بي كفني زنده ايم !ریشه ضرب المثل جالب با طناب کسی توی چاه رفتن

10 از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !ریشه ضرب المثل جالب مرگ میخواهی برو گیلان

11 از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !ضرب المثل جالب به رگ غیرتش برخورده است

12 از تو حركت، از خدا بركت .!شرح ضرب المثل جالب لقمه گلو گیر

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !ضرب المثل جالب گدای سامره

14 از خر افتاده، خرما پيدا كرده !ضرب المثل جالب آبشان از یک جوی نمی رود

15 از خرس موئي، غنيمته !ضرب المثل جالب پارسی سر و گوش آب دادن

16 از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!ریشه ضرب المثل جالب چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی

17 از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !ضرب المثل های قدیمی با داستان انها

18 از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !!ضرب المثل

19 از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !!مطالب جالب

20 از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !عکس های جالب

21 از شما عباسي، از ما رقاصي !جالب انگیز

22 از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! ( گر دايره كوزه ز گوهر سازند )!جالب

23 از كيسه خليفه مي بخشه !عکس جالب

24 از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !دانستنی های جالب

25 از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !اخبار جالب

26 از ماست كه بر ماست !شعارهای تبلیغاتی جالب

27 از مال پس است و از جان عاصي !کارتون های قدیمی

28 از مردي تا نامردي يك قدم است !عکس قدیمی

29 از من بدر، به جوال كاه !مطالب جالب و خواندنی

30 از نخورده بگير، بده به خورده !ترانه های قدیمی

31 از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !آموزش چگونگی بروزرسانی الگوهای قدیمی

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !ورژن قدیمی تلگرام

33 از هول هليم افتاد توي ديگ !ضرب المثل انگلیسی

34 از يك گل بهار نميشه !

35 از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !ضرب المثل ایرانی

36 اسباب خونه به صاحبخونه ميره !ضرب المثل های ایرانی

37 اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !ضرب المثل ایرانی با معنی

38 اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !ضرب المثل فارسی

39 اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !تصاویر جالب

40 اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !نکات خانه داری جالب

41 اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !تلویزیون قدیمی

42 استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟ !اخبار جالب روز

43 اصل كار برو روست، كچلي زير موست !داستان جالب

44 اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !عکس های خنده دار و جالب

45 اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !معرفی سایت های جالب

46 اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !قدیمی

47 اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !جالب ترین ها

48 اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !بازی های قدیمی کامپیوتر

49 اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !دانستنی ها جالب

50 اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !معما جالب

51 اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !ضرب المثل های فارسی

52 اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !خبر های جالب

53 اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !ضرب المثل های انگلیسی

54 اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !

55 اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !متن نوحه های قدیمی محرم

56 اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !متن جالب

57 اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !ترفند جالب

58 اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !عکسهای جالب

59 اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !دانستنیهای پزشکی جالب

60 اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد !متن نوحه قدیمی

61 اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !خانه قدیمی

62 اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !مطالب جالب علمی

63 اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !879644.b444s2v.jpg

64 اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !879644.b444s2v.jpg

65 اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !879644.b444s2v.jpg

66 اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !879644.b444s2v.jpg

67 اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !879644.b444s2v.jpg

68 اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده!879644.b444s2v.jpg

69 اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !879644.b444s2v.jpg

70 امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري!879644.b444s2v.jpg

71 امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !879644.b444s2v.jpg

72 انگور خوب، نصيب شغال ميشه !879644.b444s2v.jpg

73 اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !879644.b444s2v.jpg

74 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !879644.b444s2v.jpg

75 اول بچش، بعد بگو بي نمكه !879644.b444s2v.jpg

76 اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !879644.b444s2v.jpg

77 اول بقالي و ماست ترش فروشي !879644.b444s2v.jpg

78 اول پياله و بد مستي !879644.b444s2v.jpg

79 اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !879644.b444s2v.jpg

80 اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !879644.b444s2v.jpg

81 اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !879644.b444s2v.jpg

82 اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !879644.b444s2v.jpg

83 اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !879644.b444s2v.jpg

84 اين قافله تا به حشر لنگه !879644.b444s2v.jpg

85 اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !879644.b444s2v.jpg

86 اينو كه زائيدي بزرگ كن !879644.b444s2v.jpg

87 اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !879644.b444s2v.jpg

88 اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!879644.b444s2v.jpg

89 اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !!879644.b444s2v.jpg

 

 

 ویدیو : ضرب المثل های قدیمی و جالب