شجریان با گوگوش عکس انداخت + عکس : شجریان با گوگوش عکس انداخت + عکس به گزارش ...شجریان با گوگوش عکس انداخت + عکس

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در عكس زیر "فائقه آتشین" ملقب به گوگوش و محمدرضا شجریان در کنار هم و دوشادوش هم دیده می شوند./رجانیوزشجریان , گوگوش , همایون شجریان


ویدیو : شجریان با گوگوش عکس انداخت + عکس