ریشه های کاهش تقاضا در ایران/درامد ملی ایرانیان چه زمانی به محدوده سال 1390 باز می گردد؟ :درامد هوشبری در ایران , سایت های پر درامد ایران , اولین اتومبیل چه زمانی به ایران وارد شد؟

کاهش 8.6 درصدی اندازه تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 1391 و 1392 ، درآمد ملی ایرانیان را بیش از 19.3 درصد کاهش داد .

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد رکود اقتصادی تاثیر خود را در سال های اخیر بر درآمد ملی ایرانیان بیش از تولید ناخالص داخلی آشکار کرده است و همین امر منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح تقاضای خانوارها شده است . بررسی ها نشانگر آن است که با توجه به کمتر بودن سطح تقاضای خانوار ایرانی در حال حاضر نسبت به سال 1390 نمی توان انتظار داشت این تقاضای تضعیف شده داخلی بتواند نقش پیشران را برای افزایش تولید ملی ایفا کند . برخی کارشناسان بر این اعتقادند که لازم است برای افزایش تولید ناخالص داخلی اقداماتی موثر و خاص به منظور یافتن بازارهای تازه در آن سوی مرزها صورت گیرد تا صادرات غیر نفتی با یافتن بازارهای جدید امکان افزایش تولید را فراهم نماید .

 در گزارشی که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده است، تاکید شده اگر درامد ملی در سال گذشته افزایشی یک درصدر را شاهد باشد، لازم است در سال های 1395 تا 1397 به طور متوسط رشدی 7.7 درصدی را تجربه نماید تا سطح درآمد ملی دو سال دیگر با سطح درآمد ملی سال 1397 برابری نماید . درامد ملی ایرانیان به گواه آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برابر با 2000 هزار میلیارد ریال بوده است که در 1393 به کمتر از 1600 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است . بسیاری این وضعیت را سقوط آزاد درآمد ملی ایرانیان ارزیابی می کنند . به این ترتیب مشكل فروش و کمبود تقاضا که از نیمه دوم سال 1393 خود را نشان داده است ریشه در کاهش قابل توجه درآمد ملی دارد . در صورت تداوم روند موجود و تحقق ارزیابی ها در این حوزه در سال 1397 درآمد ملی ایرانیان بار دیگر با سال 1390 برابر شده و به رقم 2000 هزار میلیارد ریال خواهد رسید .

به این ترتیب نمی توان انتظار داشت روند اصلاحی اقتصاد با سرعت اتفاق بیفتد و تقاضای موثر خانوارها بتواند در سال جاری به گونه ای افزایش یابد که منجر به خروج اقتصاد از رکود شود .

 نمودار یك وضعیت درآمد ملی ایرانیان را به قیمت های ثابت سال 1383 را نشان می دهد .
 

چه زمانی باید پوشال کولر تعویض گردد , راهکارهای کاهش طلاق در ایران , بهترین کار اینترنتی پر درامد در ایران

اخباراقتصادی  - خبرآنلاین


ویدیو : ریشه های کاهش تقاضا در ایران/درامد ملی ایرانیان چه زمانی به محدوده سال 1390 باز می گردد؟