رکورد پرتاب دیسک بانوان ایران شکست : رکورد ماده پرتاب دیسک بانوان ایران جابه ...


رکورد ماده پرتاب دیسک بانوان ایران جابه جا شد. خبرگزاری ایسنا: رکورد ماده پرتاب دیسک بانوان ایران جابه جا شد.

در مسابقه انتخابی تیم ملی دوومیدانی بانوان فاطمه خیاطی موفق شد رکورد ماده پرتاب دیسک ایران را جا به جا کند.

او در این رقابت موفق شد دیسک را 49 متر و 47 سانتی متر پرتاب کند و رکورد بانوان را در این رشته 16 سانتی متر بهبود ببخشد.

رکورد قبلی این ماده با 49 متر و 31 سانتی متر در اختیار خود او بود.

رکورد ورودی تعیین شده فدراسیون دوومیدانی برای مسابقه‌های قهرمانی آسیا 50 متر بود که هیچ یک از پرتابگران موفق به زدن این رکورد نشدند.

اسامی نهایی تیم ملی هفته آینده مشخص می‌شود.


ویدیو : رکورد پرتاب دیسک بانوان ایران شکست