روزنامه رسالت: جشنواره فجر امسال تماما محصول اندیشه اصولگرایی است :  *اصولگرایان ... *اصولگرایان سال هاست که منتقد وضعیت فرهنگی کشور بخصوص سینما هستند. با آنکه ۲۹ سال است که از جشنواره فیلم فجر می گذرد اما هر بار نگاه انتقاد آمیزی به فیلم ها و یا انتخاب ها داشتند؛ چنان که این اعتراض ها منجر به تغییر وزیر ارشاد و یا چند معاونت سینمایی و مدیر کل گردید. از جمله این افراد منتقد و معترض جواد شمقدری معاونت سینمایی امروز و همراهانشان هستند که انتقادها و نقطه نظراتآنان سابقه ای دیرینه دارد. در این سال ها فیلم های خوبی نیز تولید شد که باب میل آنان بود و یا فیلمسازان متعهد و دلسوزی وارد این عرصه شدند که تقریبا قانع کننده بودند اما همه این تولیدات و حضور فیلمسازان مانع قطع اعتراض ها و گلایه های آنان نشدتا آنکه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، این گروه خود سکان سینمای ایران را به دست گرفت و هم اکنون جشنواره بیست و نهم محصول اندیشه، فکر و سیاستگذاری و برنامه ریزی آنان محسوب می گردد.

 

*در جشنواره سال گذشته نیز آنان سکاندار سینمای ایران بودند یا می توان گفت طی پنج سال گذشته سکاندار فرهنگی کشور همین جریان اصولگرا بودند اما اختلاف نظرها و عدم انتخاب درست مدیران وقت باعث گردید آنچه که باب میل و نظر آنان باشد پیاده نگردد اما جشنواره امسال تماما محصول اندیشه و نظر آنان محسوب می گردد و راه گریزی هم وجود ندارد.

*خوشبختانه علی رغم کارشکنی هایی که برخی اهالی کج فهم "خانه سینما" انجام دادند و می توان گفت با تمام قوا وارد شدند تا این گروه نتوانند بمانند، این گروه قاطعانه و سرسختانه برنامه های خود را اعلام کرده و به آنچه که اعلام کردند پایبند بوده و به نظر می رسد موفقیت های زیادی را نیز کسب نمودند از جمله ایجاد شورای عالی سینما با حضور ریاست محترم جمهوری که موفقیت بزرگی برای سینمای ایران و جریان فرهنگی کشور محسوب می گردد.

*متاسفانه باید بپذیریم در این سال ها جریان غلط، مخرب و یا منصفانه تر بگوییم اندیشه های غیر دینی و انقلابی بر جریان فرهنگی کشور حاکم شد که متناسب با اهداف انقلاب اسلامی و اندیشه های اصیل اسلامی نبود و حتی گاه منجر به تغییر ذائقه ها گردید. در این میان نیروهای اصولگرای معتقد به اصول اسلامی و فرهنگ انقلاب کمتر وارد میدان شدند و یا بر اثر جوسازی های ایجاد شده به کنار رفتند و شغل دیگری انتخاب کردند و یا گروهی به تعداد انگشتان دست مقاومت کرده و باقی ماندند.... / روزنامه رسالت 


ویدیو : روزنامه رسالت: جشنواره فجر امسال تماما محصول اندیشه اصولگرایی است