دستگیری كیف قاپ سابقه دار در رختخواب :   كیف قاپ سابقه دار كه با همدستی دوستش ...سابقه بیمه , سابقه بیمه تامین اجتماعی , سابقه تامین اجتماعی

 

كیف قاپ سابقه دار كه با همدستی دوستش اقدام به كیف قاپی از خودروهایی كه پشت چراغ قرمز متوقف بودند، می كردند، توسط كارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

در آخرین روز مهر ماه امسال، زنی با حضور در كلانتری ۱۲۷ نارمك اظهار داشت: گردنبندم توسط یك جوان حدودا ۲۵ ساله به سرقت رفت و زمانی كه می خواستم او را تعقیب كنم، در سوی دیگر خیابان سوار یك دستگاه موتورسیكلت آبی رنگ شد و به همراه جوان دیگری از محل متواری شد.

با تشكیل پرونده مقدماتی و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار كارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالبخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی، در خصوص نحوه سرقت گردنبند طلای خود به كارآگاهان گفت: پشت چراغ قرمز تقاطع خیابان دماوند و ۳۰ متری نیروی هوایی بودم كه ناگهان پسر جوان حدودا ۲۵ ساله ای درب ماشینم را باز كرد و در یك لحظه زنجیر گردنم را كنده و پای به فرار گذاشت و چند متر آن طرف تر و در سوی دیگر خیابان سوار یك دستگاه موتورسیكلت آبی رنگ از نوع «ویو» شد و به همراه جوان دیگری از محل متواری شد.

این زن مالباخته در ادامه اظهارات خود به كارآگاهان گفت: قادر به تشخیص چهره سارق اصلی هستم و اگر او و یا تصویرش را ببینم قطعا قادر به تشخیص او خواهم بود.

با توجه به اظهارات مالباخته در خصوص شناسایی سارق، بلافاصله تصاویر متهمان و مجرمان سابقه دار به ویژه در جرایم كیف قاپی و گردنبند قاپی در مقابل او قرار گرفت؛ در بررسی های انجام شده در این خصوص، مالباخته با قاطعیت انگشت اتهام خود را بر روی یكی از مجرمان سابقه دار به هویت «مهرداد.ش» گذاشت.

مهرداد.ش كیست؟

«مهرداد.ش» از مجرمان سابقه دار پلیس به ویژه پلیس آگاهی است كه پیش از این بارها به اتهام ارتكاب جرایم مختلف، دستگیر و روانه زندان شده است.

وی پیش از این نیز به اتهام كیف قاپی از سوی كارآگاهان پایگاه های سوم و یكم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و روانه زندان شده است. در یك نوبت از دستگیری ها نیز وی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده است.

این متهم علیرغم سوابق ارتكاب جرایم مختلف در زمینه سرقت و خرید و فروش مواد مخدر، در یك نوبت نیز به اتهام سلب آسایش شهروندان و بر هم زدن نظم عمومی و به عنوان اراذل و اوباش دستگیر و روانه زندان شده است.

با مراجعه تعدادی دیگر از مالباختگانی كه توسط سرنشینان یك دستگاه موتورسیكلت آبی رنگ مورد كیف قاپی از داخل خودرو یا گردنبندقاپی قرار گرفته بودند، این افراد به اتفاق، مهرداد را به عنوان سارق اموال خود معرفی كردند.

كارآگاهان با اطمینان از آغاز و تكرار اقدامات مجرمانه از سوی مهرداد، شناسایی و دستگیری او و همدستش را در دستور كار خود قرار داده و در تحقیقات پلیسی خود، علیرغم آنكه مهرداد پس از آزادی از زندان در تاریخ ۲۴ شهریور امسال نسبت به جا به جایی مخفیگاه خود در شرق تهران اقدام كرده بود، موفق به شناسایی مخفیگاه جدید وی در خیابان ۱۹۶ تهرانپارس شده و در تاریخ ۹ آبان، در یك عملیات غافلگیرانه و قبل از هرگونه اقدام متهم برای فرار، خود را به بالای سر او رسانده و مهرداد را در حالی كه همچنان خواب بوده و متوجه حضور كارآگاهان در مخفیگاهش نشده بود، دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی منتقل كردند.

متهم پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی صراحتا به ارتكاب جرایم خود در خصوص كیف قاپی و گردنبندقاپی از سرنشینان خودروهای سطح شهر تهران به ویژه در مناطق شرق و شمال تهران اعتراف كرد و به كارآگاهان گفت: پس از آزادی از زندان، به همراه یكی از بچه محل های قدیمی به نام «محمد.ش» كه یك دستگاه موتورسیكلت «ویو» آبی رنگ داشت، شروع به كیف قاپی و گردنبند قاپی در مناطق مختلف شرق و شمال تهران كردیم.

وی در ادامه اعترافاتش گفت: در زمان سرقت، ابتدا با موتور شروع به پرسه زنی در سطح خیابان كرده و با شناسایی سرنشینان خودروهایی كه كیف آنها در صندلی پشت خودرو قرار داشت و یا زنجیر طلایشان كاملا مشخص بود، در یك لحظه با باز كردن درب خودرو اقدام به سرقت و یا گردنبندقاپی كرده و به سرعت از محل متواری می شدیم.

مهرداد در ادامه اعترافات خود به كارآگاهان گفت: غالبا سعی می كردیم كه خودروهای مورد نظر خود را پشت چراغ های قرمز انتخاب كنیم تا امكان تعقیب ما از سوی مالباختگان وجود نداشته باشد.

با اعترافات صریح مهرداد به ده ها فقره سرقت در مناطق شرق و شمال تهران و شناسایی همدست وی به هویت «محمد.ش»، مخفیگاه این متهم نیز در محدوده تهرانپارس مورد شناسایی قرار گرفت و روز گذشته دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سرهنگ كارآگاه رضا مؤذن، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم احتمالی متهمان و شناسایی مالباختگانی كه بدین شیوه مورد كیف قاپی و گردنبدقاپی قرار گرفته اند، در دستور كار كارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است؛ لذا از كلیه مالباختگانی كه توسط سرنشینان یك دستگاه موتورسیكلت «ویو» آبی رنگ مورد سرقت و كیف قاپی قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسای متهمان و طرح شكایات خود به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه كنند.... / گزارش : خبرگزارى فارس

)


ویدیو : دستگیری كیف قاپ سابقه دار در رختخواب