«دریاچه چیتگر تهران» تغییر نام داد! : دریاچه چیتگر تهران كه این روزها به منطقه ...


دریاچه چیتگر تهران كه این روزها به منطقه ممنوعه برای بازدید شهروندان تهرانی تبدیل شده، در اقدامی ناگهانی از سوی مدیریت شهری تهران تغییر نام پیدا كرد. روزنامه دنیای اقتصاد:دریاچه چیتگر تهران كه این روزها به منطقه ممنوعه برای بازدید شهروندان تهرانی تبدیل شده، در اقدامی ناگهانی از سوی مدیریت شهری تهران تغییر نام پیدا كرد.

 روز گذشته خبر رسید در شورای‌شهر تهران نام جدید «شهدای خلیج‌فارس» برای دریاچه چیتگر تعیین شده است حال اینكه، آیا شهرداری تصمیم به تغییر نام دریاچه چیتگر را گرفته یا شورای‌شهر مستقیم به این موضوع وارد شده و كار را یكسره كرده است، هنوز مشخص نیست.


دریاچه چیتگر قرار بود هفته گذشته افتتاح رسمی شود اما شنیده شده بهره‌برداری از این دریاچه به هفته جاری موكول شده است.

در حال حاضر محوطه اطراف این دریاچه ورودممنوع اعلام شده و پیمانكاران مشغول ساخت جاده‌های فرعی منتهی به دریاچه و همچنین احداث فضای سبز برای فراهم كردن شرایط افتتاح دریاچه هستند.


ویدیو : «دریاچه چیتگر تهران» تغییر نام داد!