حمید درخشان برکنار شد : با برکناری درخشان، افشین ناظمی هدایت تیم فوتبال داماش ...


با برکناری درخشان، افشین ناظمی هدایت تیم فوتبال داماش گیلان را برعهده گرفت.این حکم تا اطلاع ثانوی و بررسی وضعیت کادر فنی و تصمیم گیری جدید پابرجا است. سایت رسمی باشگاه داماش: در حکمی از سوی عابدینی، کادر فنی داماش گیلان از حضور در تمرینات منع شدند. با برکناری درخشان، افشین ناظمی هدایت تیم فوتبال داماش گیلان را برعهده گرفت.این حکم تا اطلاع ثانوی و بررسی وضعیت کادر فنی و تصمیم گیری جدید پابرجا است.

نفرات زیر تا بررسی وضعیت آنان از سوی مدیرعامل از حضور در تمرینات منع شدند:

1- هادی مباشری سرپرست تیم
2- حمید درخشان سرمربی
3-هادی مومنی مربی
4- دارکو درازیچ مربی
5-علی احمدی سراوانی مدیر رسانه ای تیم.
برهمین اساس تمرینات تیم زیر نظر عبدالله مرغوب و افشین ناظمی برگزار می شود.


ویدیو : حمید درخشان برکنار شد