حمله به بنرهای سید حسن در تهران : شماری از افراد ناشناس به بنرهایی با تصویر ...


شماری از افراد ناشناس به بنرهایی با تصویر سیدحسن خمینی و صالحی منش (نامزد مجلس از حوزه تهران) حمله کردند. عصر ایران: شماری از افراد ناشناس به بنرهایی با تصویر سیدحسن خمینی و صالحی منش (نامزد مجلس از حوزه تهران) حمله کردند.

این افراد بنرها را پاره کردند و پایین کشیدند. آنها از معرفی خود یا ارایه هر گونه مجوز قانونی خودداری کردند.

حمله داعش به تهران , جمع آوری بنرهای احمدی‌ نژاد در تهران , عکس های حمله به درمانگاه شهید موسوی تهران پارس

این اقدام آنها با مخالفت و مقاومت شماری از مردم عادی و حامیان صالحی منش کاندیدای مجلس روبه رو شد و به درگیری با مهاجمان انجامید.

مهاجمان گفته بودند فکر می کردند در بنر عکس کروبی است.

قبل از این هم شماری از افراد ناشناس در حمله مشابه بنر تبلیغات انتخابات با تصویر سیدحسن خمینی (نوه امام خمینی) و صالحی منش کاندیدای نمایندگی مجلس را پاره کردند.

حجه الاسلام صالحی منش استاندار سابق قم و فرمانده پیشین واحد حفاظت از مقام معظم رهبری بود.


ویدیو : حمله به بنرهای سید حسن در تهران