جدیدترین قیمت شیر : در راستای افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات در تیرماه سال جاری ...


در راستای افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات در تیرماه سال جاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری روی این کالاها را آغاز کرده‌ است. ایسنا: در راستای افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات در تیرماه سال جاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری روی این کالاها را آغاز کرده‌ است.

در تیر ماه سال جاری افزایش قیمت شیرخام و فراورده‌های لبنی که در جلسه 28 خرداد ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود اجرایی و اجازه افزایش قیمت این کالا تا سقف 15 درصد به تولیدکنندگان فراورده‌های لبنی داده شد.

بر این اساس قیمت شیرخام از کیلویی 960 به 1110 تومان (معادل 15.6 درصد) افزایش یافت.

از سوی دیگر افزایش قیمت لبنیات درحالی اجرایی شد که به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد افزایش قیمت این کالا را رییس سازمان حمایت داد.

در حال حاظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اقدام به قیمت‌گذاری‌های جدید برای این کالا کرده‌ است.


ویدیو : جدیدترین قیمت شیر