تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از دژاگه : برادری؛ این تیتری بود که کنفدراسیون ...


برادری؛ این تیتری بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تصویری از لحظه پایانی بازی ایران و امارات انتخاب کرده است. خبر آنلاین: بازی ایران و امارات قبل از آغاز و در حین انجامش به خاطر سیاست های تحریک آمیز همسایه جنوبی ایران کمی سیاسی شده بود.

سیاست غلط این کشور عربی در استفاده از نامی جعلی برای خلیج همیشه فارس ایران و توزیع پرچم هایی از سوی گروهی از مسئولان این کشور در میان تماشاگران ایرانی، تحریکاتی بود که سبب شد تا درگیری هایی روی سکوها ایجاد شود اما بعد از این بازی سایت بازی ها تصویری از اشکان دژاگه را منتشر کرده که دست بازیکن اماراتی را گرفته و از زمین بلند می کند و برایش این عبارت را انتخاب کرده است:«برادری»

تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از علیرضا فغانی , سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بوسیله یک کاربر ایرانی هک شد  , فوتبال نوجوانان آسیا


ویدیو : تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از دژاگه