تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد : معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران ...


معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1394 را ابلاغ کرد. خبرگزاری فارس:‌ معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1394 را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1394 را ابلاغ کرد.

این مصوبه را در تاریخ 10 آذر 1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، تعرفه های مصوب درمان اعتیاد در بخش دولتی، مبنای عمل سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1394 است و دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان و درمان اعتیاد در سال 1394 توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.
همچنین بر اساس این مصوبه،تعرفه مراکز اقامتی (هتلینگ) میان مدت و TC مشمول تعهد بیمه نخواهد بود.
*متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1394 بر اساس جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
2- تعرفه های مصوب درمان اعتیاد در بخش دولتی مبنای عمل سازمان بیمه سلامت ایران (ذیل ردیف 30406) در سال 1394 است.
3- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان و درمان اعتیاد در سال 1394 توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.
4- تعرفه مراکز TC در بخش های دولتی و خصوصی و اقامتی میان مدت (کمپ) در بخش خصوصی به شرح جدول شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
5- تعرفه مراکز اقامتی (هتلینگ) میان مدت و TC مشمول تعهد بیمه نیست.


ویدیو : تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد