تجرد دختران، 3 برابر پسران :   آن‌طور كه بررسی‌های سازمان ثبت احوال كشور نشان ...دختران و پسران خانواده برتر , این پسران با شما دختران ازدواج نمی کنند  , دانستنیهای ازدواج برای دختران و پسران


  آن‌طور كه بررسی‌های سازمان ثبت احوال كشور نشان می‌دهد تعداد پسران مجرد ایرانی افزایش داشته است. با این حال همچنان تعداد دختران سه برابر پسران است. تغییرات جمعیتی و همچنین بحران هایی كه در سال‌های اخیر در حوزه ازدواج به وجود آمده است تا حدی تعادل در این زمینه را به هم زده است. كاهش جمعیت در كنار كاهش میزان ازدواج باعث شده است تناسب جمعیتی میان تعداد پسران و دختران مجرد از بین برود و همین امر می‌تواند باز هم نرخ ازدواج را كاهش دهد.

 

در كشور ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد وجود دارد. الگوی سنی ازدواج در كشور به این صورت است كه بخش عمده‌ای از ازدواج آقایان یعنی معادل ۸۰ تا ۸۵ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ازدواج بانوان نیز در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال صورت می‌گیرد. هم‌اكنون یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعی در كشور وجود دارد كه ۹۸۰ هزار نفر آن را خانم‌ها و ۳۲۰ هزار نفر را آقایان تشكیل می‌دهند كه این آمار گواه این واقعیت است كه شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است.


 افزایش تعداد پسران مجرد ایرانی
در سال‌های گذشته آمار تجرد دختران بیش از پسران بود، چندی پیش هم سازمان ثبت احوال كشور هم درباره افزایش تجرد قطعی دختران ایرانی هشدار داد. سال گذشته هم زنگ خطر برای تجرد قطعی نزدیك به یك میلیون دختر ایرانی به صدا درآمد. اما در این میان آمارها نشان می‌دهد، شمار پسران ایرانی مجرد در سن ازدواج هم رو به افزایش است. كارشناسان معتقدند، به دلیل افزایش تعداد موالید در دهه نخست انقلاب، ایران یك هرم سنی با قاعده وسیع داشت و تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله كشور از جمعیت 20 تا 24 ساله بیشتر بود و زمانی كه تعداد دختران را یك رده سنی پایین تر می‌گیریم این قاعده سنی متورم‌تر است و تعداد دخترهای بیشتری در این رده قرار دارد. با كاهش تعداد موالید قاعده هرم سنی در ایران در حال كوچك شدن است، با جمع شدن این قاعده هرم سنی، تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله كمتر شده و تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهای 20 تا 40 ساله كمتر می‌شود و در یك دهه آینده پسرهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج بیشتر می‌شوند.


  تعداد دختران مجرد ۳ برابر آقایان
آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۳ تعداد خانم‌های مجرد كشور از تعداد آقایان مجرد بیشتر بود. در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد ماه سال گذشته گفت: آقایان در سن ازدواج كشور با طیف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند كه از این تعداد پنج میلیون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نكرده‌اند. بنابراین ۴۶ درصد آقایان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنین خانم‌های در سن ازدواج كشور با طیف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر می‌شوند، از این تعداد ۵ میلیون و ۶۷۰هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند.

 

علی‌اكبر محزون به آمار مربوط به افرادی كه در خطر تجرد قطعی قرار گرفته بودند و در طیف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقایان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. به گفته او در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نیز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند و خانم‌ها تقریبا ۳ برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند. به گزارش افكار نیوز، محزون همچنین به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نیز افراد در سن تجرد قطعی اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كلیه خانم‌ها و آقایانی بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از این تعداد ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.


  افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی به روایت آمار
صرف‌نظر از آثار سوء اجتماعی كه پدیده افزایش سن ازدواج به دنبال دارد، تبعات جمعیتی این پدیده هم می‌تواند نگران‌كننده باشد. كمترین تأثیر افزایش سن ازدواج، بر هم خوردن تعادل هرم جمعیتی كشور و در نتیجه، بروز شكل جدیدی از چالش‌های مربوط به سن ازدواج، در كشور است. سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 2/27 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده كه ‌این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است. بر همین اساس میزان تجرد قطعی مردان از 1/5 درصد به 1/3 درصد كاهش یافته، اما این تعداد برای دختران از 8 درصد به 1/8 درصد افزایش یافته است. آمار ارائه شده به‌طور كلی از بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران و افزایش آمار تجرد قطعی آنان حكایت دارد.


  دیدگاه جوانان نسبت به ازدواج تغییر كرده است
یك روانشناس درباره افزایش تجرد در بین جوانان به «آرمان» می‌گوید: اینكه در كشور آمار دختران مجرد قطعی سه برابر پسران است، نشان‌دهنده وجود نارسایی‌های گوناگون در تحقق امر ازدواج است، این نارسایی حاكی از آن است كه دختران و پسران جامعه ما دیدگاهشان نسبت به ازدواج تغییر كرده است. فرید براتی‌سده می‌افزاید: این امر نشان می‌دهد كه هنوز در جامعه نتوانسته‌ایم خانواده و اولویت‌های آن را برای جوانان امروز شناسایی كنیم و دلیل دیگر این نارسایی عدم وجود امكانات مناسب و وضعیت اقتصادی مطلوب است. به گفته او اكثر دختران مجرد تحصیلكرده هستند و مقوله بیكاری در بین قشر تحصیلكرده جامعه رو به افزایش است. این روانشناس می‌افزاید: امروزه چشم و هم چشمی ‌بین خانواده‌ها افزایش پیدا كرده است و همین امر باعث تجرد جوانان و بروز دیگر مشكلات در كشور شده است.

 

براتی سده تاكید می‌كند: برای حل این نارسایی باید به فلسفه زندگی مشترك كه بر پایه تشكیل خانواده، بقای نسل و ایجاد احساس آرامش در بین دو فرد بنا می‌شود توجه كرد. به گفته او عدم تشكیل خانواده، جامعه را با كاهش نرخ زاد ولد و بروز آسیب‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مواجه می‌كند. براتی‌سده در زمینه اقدامات انجام شده برای تسهیل در امر ازدواج جوانان در جامعه می‌افزاید: این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه‌های اشتغال، مسكن و... است، برای مثال حتی برای پرداخت وام ازدواج جوانان با مشكلات گوناگون مواجه هستند، اما در واقع نوع نگرش و دیدگاه جامعه نسبت به تاخیر در امر ازدواج تاثیرگذار است.

 

 اخبار اجتماعی  -  ارمان 


ویدیو : تجرد دختران، 3 برابر پسران