تازه نگه داشتن گوشت بریان :     اگر برای میهمانی خود گوشت بریان پخته اید ... 

طریقه نگه داشتن نارگیل تازه در فریزر , فریز نگه داشتن گوشت در سفر , تازه نگه داشتن سبزی

 

اگر برای میهمانی خود گوشت بریان پخته اید برای بریدن و قطعه قطعه كردن آن عجله نكنید. چرا كه ممكن است گوشت به جای بریده شدن، تكه تكه شود. برای جلوگیری از تكه شدن، پس از پختن گوشت آن را به مدت ۱۰ دقیقه درون فری كه قبلاً روشن بود و هنوز اندگی گرما در آن باقی مانده، قرار دهید.و دریچه فر را نیمه باز بگذارید. به این ترتیب خونابه گوشت كه در اثر گرمای فر در مركز گوشت انباشه شده بیرون آمده و گوشت ترد و تازه برای قطعه قطعه شدن آماده می شود.

 ویدیو : تازه نگه داشتن گوشت بریان