بشقاب و ظروف را با سلیقه خودتان طراحی کنید! : به آسانی می توانیم ماگ، بشقاب ...


به آسانی می توانیم ماگ، بشقاب و ظروف را با سلیقه خودمان طراحی و تزیین کنیم. بردوک: به آسانی می توانیم ماگ، بشقاب و ظروف را با سلیقه خودمان طراحی و تزیین کنیم.

وسایل لازم

  •     ماژیک ضدآب
  •     بشقاب و ظروف
  •     شابلون

مراحل ساخت

چطور خودتان را بدون خطر برنزه کنید؟ , جنسیت فرزندتان را خودتان تعیین کنید , جنسیت جنین را خودتان انتخاب کنید

بشقاب و ماگ هایی که می خواهید روی آن ها با سلیقه خودتان طراحی کنید را آماده نمایید، سپس روی کاغذ طرح مورد نظرتان را بکشید و با سوزن و قیچی شابلون درست کنید. می توانید از شابلون های آماده در بازار هم استفاده نمایید.

سلیقه در طراحی , طراحی مورد سلیقه بانوان , خودتان اسباب کشی کنید

شابلون را روی ظرف قرار داده و با ماژیک ضدآب، توی آن ها را پر کنید.

خودتان را تعریف کنید  , شما خودتان را معرفی می کنید آقای گراییلی؟ متولد چه سالی هستید؟ , با هدف طراحی های متفاوت برای سلیقه های خاص

با این روش ساده می توانید ماگ، بشقاب و ظروف ها را با سلیقه خودتان طراحی کنید.


ویدیو : بشقاب و ظروف را با سلیقه خودتان طراحی کنید!