برخورد با اراذل و اوباش در شمال پایتخت : یازدهمین مرحله طرح برخورد با اراذل ...


یازدهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش بامداد امروز در مناطق شمالی پایتخت اجرا شد. خبرگزاری مهر: یازدهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش بامداد امروز در مناطق شمالی پایتخت اجرا شد.

 یازدهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش بامداد سه شنبه در  محلات ولنجک، تجریش، دربند و مناطق شمالی اجرا شد.

در این طرح اراذل و اوباشی همچون میثم موشه، ممد خوشگله، فرهاد شیلنگ، کاظم فردین، احسان دراگو، نادر زرنگ، علی سیرابی، سروش بچه، رضا موشه و مهدی پاپتی، حسن چپی دستگیر شدند.

برخی از این اراذل همچون احسان دراگو اقدام به خفت گیری شهروندان و تخریب 15 خودرو کرده بودند. تعداد دیگری از آنها نیز که اقدام به فروش مواد مخدر می‌کردند در میدان تجریش گردانده شدند.


شهروندانی که از این اراذل و اوباش شکایت دارند می‌توانند به پایگاههای پلیس امنیت مراجعه کنند.


ویدیو : برخورد با اراذل و اوباش در شمال پایتخت